Hulptools Beoordelen

Voor een efficiënte uitvoering van de beoordeling zijn door Rijkswaterstaat, Deltares, waterschappen en marktpartijen, verschillende hulptools ontwikkeld.

Hulptools zijn applicaties of scripts die helpen op gebied van bijvoorbeeld dataverwerking, schematisering, berekeningen of interpretatie van analyses. Dit is geen onderdeel van het Beoordelings- en Ontwerpinstrumentarium (BOI), maar kan wel een bijdrage leveren aan het beoordelen. Op initiatief van het Kennis en Kunde Platform (opgericht door waterkering beheerders en ondersteund door de STOWA) is daarom een GitHub-pagina aangemaakt. Deze GitHub-pagina vormt het platform voor het uitwisselen en door ontwikkelen van de hulptools en geeft een actueel overzicht van de beschikbare tools.

De hulptools behoren NIET tot het beoordelingsinstrumentarium waardoor:

  • er geen ondersteuning is via de Helpdesk Water;
  • er geen rekening is gehouden met WBI-afspraken bij de bouw;
  • het beheer en onderhoud niet bij het WBI programma is ondergebracht (tenzij anders is overeengekomen).

In opdracht van BOI of Rijkswaterstaat zijn enkele tools (door-)ontwikkeld of medegefinancierd. Dit om bijvoorbeeld op korte termijn een hulpmiddel aan te kunnen bieden voor een praktisch probleem of om een hulptool breder toepasbaar te maken.

In de rechterkolom van deze pagina vindt u een verwijzing naar de GitHub pagina van de hulptools.

U kunt hier zelf ook een bijdrage aan leveren door tooltjes beschikbaar te stellen. Ook kan men nieuwe tools of updates van reeds bestaande tools plaatsent. Het loont de moeite regelmatig de GitHub te bezoeken voor een overzicht van de beschikbare hulptools.


Helpdesk Water wordt Informatiepunt Leefomgeving (IPLO)

De Helpdesk Water is onderdeel geworden van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO).
Per 1 juli 2023 komt de Helpdesk Water te vervallen.
Kijk op de IPLO website voor de actuele informatie.

Verwijzing GitHub

Onderstaande link verwijst u door naar de GitHub pagina van het Kennis en Kunde Platform met de hulptools voor de beoordeling.