Hulptools Beoordelen

Voor een efficiënte uitvoering van de beoordeling worden door Rijkswaterstaat, Deltares, waterschappen en marktpartijen, verschillende hulptools ontwikkeld.

Hulptools zijn applicaties of scripts die helpen op gebied van bijvoorbeeld dataverwerking, schematisering, berekeningen of interpretatie van analyses. Dit is geen onderdeel van het WBI-2017, maar kan wel een bijdrage leveren aan het beoordelen. Op initiatief van het Kennis en Kunde Platform(opgericht door waterkering beheerders en ondersteund door de STOWA) is daarom een GitHub-pagina aangemaakt. Deze GitHub-pagina vormt het platform voor het uitwisselen en door ontwikkelen van de hulptools en geeft een actueel overzicht van de beschikbare tools.
In de rechterkolom van deze pagina vindt u een verwijzing naar de GitHub pagina van de hulptools.

De hulptools behoren NIET tot het beoordelingsinstrumentarium waardoor:

 • er geen ondersteuning is via de Helpdesk Water;
 • er geen rekening is gehouden met WBI-afspraken bij de bouw;
 • het beheer en onderhoud niet bij het WBI programma is ondergebracht (tenzij anders is overeengekomen).

In opdracht van WBI of Rijkswaterstaat zijn enkele tools (door-)ontwikkeld of medegefinancierd, om bijvoorbeeld op korte termijn een hulpmiddel aan te kunnen bieden voor een praktisch probleem of om een hulptool breder toepasbaar te maken. Het gaat om:

 • Profielgenerator ( 2016)
  Het automatisch genereren van profielen, dammen en voorlanden voor gebruik in Riskeer en HydraNL voor GEKB en HBN.
 • Rekenbladen Beoordeling primaire waterkeringen (2017)
  Excel rekenbladen om eenvoudige en gedetailleerde toetsen, voor zover niet door WBI-software gefaciliteerd, snel en uniform uit te voeren.
 • DSoil2DGeo (2017)
  D-Soil Model schematisaties (soil-bestand) omzetten naar sti-bestanden die kunnen worden gebruikt in D-GeoStability.
  Bijwerken van reeds bestaande sti-bestanden door de materialen uit de sti-bestanden te koppelen aan materialen en sigma-tau-curves uit een D-Soil Model database.
 • Kliktool/qDAMEdit (doorontwikkeld 2017)
  Snel karakteristieke punten klikken op dwarsprofielen, met name voor geotechnische mechanismen.
 • CPT Tool (2017)
  Snel analyseren van sonderingen. Maakt het afleiden van de ongedraineerde schuifsterkte en de grensspanning uit sonderingen makkelijker.
 • Nkt Tool (2017)
  Ondersteunt bij het afleiden van de empirische Nkt-factor voor de correlatie tussen de ongedraineerde schuifsterkte uit laboratorium testen en de gemeten conusweerstand.
 • Haventool (in 2018 verwacht)
  Vertalen van hydraulische belastingen van buiten de haven naar binnen of van de as van de rivier/estuarium naar een voorland.

Verwijzing GitHub

Onderstaande link verwijst u door naar de GitHub pagina van het Kennis en Kunde Platform met de hulptools voor de beoordeling.