Steentoets

Met Steentoets kan men de veiligheidsbeoordeling van dijkbekledingen met gezette steen uitvoeren.

Wat doet de applicatie?

Het programma Steentoets kan gebruikt worden voor de beoordeling van het faalmechanisme stabiliteit steenzetting en het ontwerpen van nieuwe steenzettingen.
Het programma is toepasbaar voor bijna alle steenzettingen in Nederland.
Er kan gerekend worden met een breed scala aan mogelijke geometrieën van de dijk en diverse ondergronden.

Steentoets maakt onderdeel uit van Beoordelings en Ontwerp Instrumentarium (BOI, voorheen WBI2017). In 2023 zal een begin worden gemaakt met het beoordelen van primaire waterkeringen met het nieuwe instrumentarium. 
Het is de bedoeling dat men dan gebruik maakt van deze nieuwe versie van Steentoets. Dat betekent dat overal waar in de applicatie of softwaredocumentatie sprake is van WBI2017, ook BOI2023 kan worden gelezen.

Voor wie is de applicatie bedoeld?

Deze versie van Steentoets is bedoeld voor waterkeringbeheerders (waterschappen en Rijkswaterstaat) en advies- en ingenieursbureaus die in opdracht van de waterkeringbeheerders de beoordeling of ontwerp uitvoeren voor primaire waterkeringen. Dit zijn met name experts, die bekend zijn met de beoordeling van de stabiliteit van steenzettingen.

Laatste nieuws

De nieuwe versie van Steentoets is versie 22.2.1 en vervangt daarmee de voorgaande versies 17.1.2.1 en 20.1.1.
Deze twee verschillende versies werden nog naast elkaar gebruikt;

  • versie 17.1.2.1 voor de beoordeling volgens het Beoordelings- en Ontwerpinstrumentarium,
  • versie 20.1.1 voor Ontwerpen en Toets op Maat.

De functionaliteit uit beide versies zijn nu samengevoegd. In de release notes zijn de verschillen met de vorige versies en de gewijzigde functionaliteit beschreven.

Systeemvereisten

Steentoets is een Microsoft Excel applicatie die men kan gebruiken met verschillende versie van MS-Excel. Zie de handleiding voor de benodigde instellingen.

De nieuwe versie 22.2.1 is getest met alle bestaande en nieuw toegevoegde dijkprofielen (244 profielen voor Toetsing en 123 profielen voor Ontwerp) op de volgende platforms:

  • Windows 10 Enterprise (64 bit) NL met Office Professional Plus 2013 (64 bit) NL
  • Windows 10 Enterprise (64 bit) NL met Office Professional Plus 2016 (32 bit) NL
  • Windows 10 Enterprise (64 bit) Engels met Office 365 ProPlus (32 bit) Engels

Helpdesk Water wordt Informatiepunt Leefomgeving (IPLO)

De Helpdesk Water is onderdeel geworden van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO).
Per 1 juli 2023 komt de Helpdesk Water te vervallen.
Kijk op de IPLO website voor de actuele informatie.