Aanleg en onderhoud

De applicaties en modellen voor het hoofdproces Aanleg en Onderhoud

Aanleg en onderhoud staat voor één landelijk georganiseerd proces dat zorgt voor de integrale ontwikkeling en instandhouding van het hoofdwegennet, het hoofdvaarwegennet en het hoofdwatersysteem.