Aanleg en onderhoud

De Helpdesk Water is onderdeel geworden van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO).
Alle applicaties uit het proces Aanleg en onderhoud zijn verplaatst naar IPLO Applicaties en Modellen

De applicaties van het Software Beoordelings- en Ontwerpinstrumentarium zijn nog wel beschikbaar op de Helpdesk Water.