D-Soilmodel

Wat doet de applicatie?

D-Soilmodel wordt gebruikt voor het schematiseren van de ondergrond voor geotechnische faalmechanismen.

Met D-Soilmodel kan de ondergrond geschematiseerd worden voor de toetssporen macrostabiliteit en piping. Ter ondersteuning kan de Stochatistiche Ondergrond Schematisering (WTB-SOS 2017) vergeleken worden met bestaande ondergrondschematisaties (uit D-Geostability) en grondonderzoek (boringen en sonderingen). In D-Soilmodel dient de ondergrondschematisering opgesteld te worden voor de sterkteberekeningen voor macrostabiliteit en piping, compleet met sterkteparameters per materiaal, hetzij deterministisch (BM-Macrostabiliteit), hetzij probabilistisch (Ringtoets-piping).

Naast de handleiding is een praktische instructie gemaakt
"Instructie SOS praktisch toepassen SOS binnen WBI-2017".

Voor wie is de applicatie bedoeld?

Deze versie van D-Soilmodel is bedoeld voor Waterkeringbeheerders (waterschappen en Rijkswaterstaat) en advies- en ingenieursbureaus die in opdracht van de Waterkeringbeheerders de WBI-beoordeling uitvoeren.
Dit zijn met name geotechnische experts die bekend zijn met ondergrondschematisatie en interpretatie van boringen en sonderingen

Laatste nieuws

De huidige versie van D-Soilmodel is versie 17.2.1.
De (proces)verbeteringen van deze versie zijn beschikbaar in de Basis Module Macrostabiliteit versie 17.1.3 en in RisKeer versie 17.2.1.
Voor details over de verbeteringen zie de release notes.