Wijziging management en stand van zaken VNK2

Vanaf half oktober verlaat de projectmanager VNK2, Harry Stefess, het projectbureau. Hij wordt de nieuwe projectmanager van het programma Wettelijk Toetsinstrumentarium 2017 (WTI2017). Niels Roode neemt de rol van projectmanager VNK2 over. Deon Slagter gaat vanaf dan de rol van technisch manager vervullen. In de volgende nieuwsbrief meer informatie hierover.

Het project VNK2 loopt nog steeds goed volgens planning. Met het beschikbaar komen van dijkringrapport 6 (Friesland en Groningen) is fase 1c helemaal afgerond en de eerste rapporten van fase 2 worden dit najaar al verwacht. Tegelijkertijd gaan dit najaar ook de analyses van de overige dijkringen van start.

Het gaat om de dijkringen 1 (Schiermonnikoog), 2 (Ameland), 3 (Terschelling), 4 (Vlieland), 11 (IJsseldelta), 13b (Marken), 22 (Eiland van Dordrecht), 27 (Tholen en st. Philipsland), 29 (Walcheren), 30 (Zuid-Beveland), 35 (Brabantse Delta), 37 (Nederhemert), 39 (Alem), 46 (Vallei en Eem), 47 (Rijn en IJssel), 49 (IJsselland) en 68 (Peel en Maasvallei). Dit zijn de laatste dijkringen die geanalyseerd worden binnen VNK2; de analyses lopen tot het najaar van 2014. Dat is tevens het eind van het project VNK2.

Met nog ongeveer een jaar te gaan voor de afronding van VNK2, worden onze gegevens al op steeds meer plekken gebruikt en gedeeld met andere projecten. Zoals met het project Wettelijk Toetsinstrumentarium 2017 (WTI2017) en het Deltaprogramma. Maar ook online, want sinds 1 juli zijn alle dijkringrapporten te vinden op onze website.