Stand van zaken VNK2

De risicobenadering van Veiligheid Nederland in Kaart (VNK2) begint steeds meer gemeengoed te worden in Nederland. De laatste maanden staat het project VNK2 dan ook veel in de belangstelling. De kennis opgedaan in de dijkringanalyses wordt volop gebruikt bij andere projecten, zoals het Wettelijk Toetsinstrumentarium 2017 (WTI2017), het Deltaprogramma Veiligheid (DP-V) en het Korte Termijn Ontwerpinstrumentarium.

Wettelijk Toetsinstrumentarium 2017

Binnen het project WTI 2017 staat men deels voor eenzelfde uitdaging als bij VNK2. Zij maken dankbaar gebruik van de lessons learned bij VNK2, vooral als het gaat om onderwerpen als datamanagement en kunstwerken. Zo wordt binnen WTI 2017 Datamanagement bekeken op welke manier gegevens die VNK2 heeft verzameld, slim kunnen worden aangeboden in het toekomstige toetsinstrumentarium. Meer over hoe WTI 2017 aansluit op VNK2 lees je verderop in deze Nieuwsflits.

Deltaprogramma Veiligheid

Binnen het Deltaprogramma Veiligheid wordt hard gewerkt aan het afleiden van nieuwe normen voor alle dijkringen in Nederland. De gevolgen berekeningen van VNK2 zijn gebruikt bij de onderbouwing van het voorstel voor de nieuwe, in overstromingskansen uitgedrukte, normen.

Korte Termijn Ontwerpinstrumentarium

Om dijkversterkingsprojecten die nu in de planfase zitten (nHWBP) te helpen de juiste ontwerpberekeningen te laten maken, is het van belang een ontwerpinstrumentarium aan te bieden aan deze projectteams. Zo wordt voorkomen dat waterkeringen te scherp of te robuust worden ontworpen. Het ontwerpinstrumentarium is mede gebaseerd op de inzichten die in VNK2 zijn opgedaan en de probabilistische methoden die binnen VNK2 worden toegepast. Hierdoor zijn de ontwerpen toekomstvast en voldoen ze aan de nieuwe normen.

Naast de kennis die VNK2 bij andere projecten inbrengt, wordt natuurlijk volop gewerkt aan de laatste dijkringanalyses, zodat het overstromingsrisicobeeld van Nederland straks compleet is. De eerste dijkringen van fase 2 zijn grotendeels afgerond of in afronding.

Eerste dijkringen fase 2
Dijkring 7 Noordoostpolder
Dijkring 13 Noord-Holland
Dijkring 13a IJburg
Dijkring 16 Alblasserwaard en Vijfheerenlanden
Dijkring 18 Pernis
Dijkring 19 Rozenburg
Dijkring 20 Voorne-Putten
Dijkring 21 Hoekse Waard
Dijkring 28 Noord-Beveland
Dijkring 34a Geertruidenberg
Dijkring 36a Keent
Dijkring 43 Betuwe/Tieler- en Culemborgerwaarden
Dijkring 53 Salland

Daarnaast is begonnen met de laatste dijkringanalyses van fase 2. In totaal worden in deze laatste fase nog 18 dijkringen geanalyseerd. De verwachting is dat de laatste dijkringrapporten in het najaar van 2014 beschikbaar komen via onze website:

Overige dijkringen fase 2
Dijkring 1 Schiermonnikoog
Dijkring 2 Ameland
Dijkring 3 Terschelling
Dijkring 4 Vlieland
Dijkring 11 IJsseldelta
Dijkring 13b Marken
Dijkring 22 Eiland van Dordrecht
Dijkring 24 Land van Altena
Dijkring 27 Tholen en st. Philipsland
Dijkring 29 Walcheren
Dijkring 30 Zuid-Beveland
Dijkring 35 Brabantse Delta
Dijkring 37 Rivierenland
Dijkring 39 Rivierenland
Dijkring 46 Vallei en Eem
Dijkring 47 Rijn en IJssel
Dijkring 49 IJsselland
Dijkring 68 Peel en Maasvallei