5 Texel

In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van de uitgevoerde risicoanalyse voor dijkring 5: Texel. Het voorliggende rapport betreft de risico's die verband houden met de categorie a-kering van dijkring 5. Het detailniveau van de uitgevoerde analyses is afgestemd op de primaire doelstelling van VNK2: het verschaffen van een beeld van het overstromingsrisico.