Actuele stand van zaken Rivers2Morrow oktober 2020

Deze editie van de nieuwsbrief praat u bij over de voortgang van het onderzoeksprogramma Rives2Morrow, een onderzoekslijn binnen NKWK. Een programma dat gestart is in 2018 en zich richt op de lange termijn ontwikkelingen in het Nederlandse riviersysteem. De nadruk ligt hierbij op morfologie en ecologie.

artikel 1 logo

Dit jaar zijn opnieuw een aantal promotieonderzoeken gestart. In deze editie van de nieuwsbrief drie persoonlijke portretten van gestarte PhD’s die ook hun onderzoek toelichten.

Verder in deze nieuwsbrief: Ralph Schielen ((Rijkswaterstaat/TU Delft) laat zijn licht schijnen over wat Rivers2Morrow tot een uniek researchprogramma maakt: de samenwerking tussen ministerie, universiteiten, kennisinstellingen en Rijkswaterstaat. Ook een nieuwsitem van de hand van Matthijs Boersema, (Rijkswaterstaat) over valorisatie en het belang om kennis te laten stromen

Nog een tip tot besluit: Rivers2Morrow heeft sinds kort  een eigen pagina op helpdeskwater.nl.