Over de Netwerkdag Watercrises

De Netwerkdag Watercrises is het jaarlijkse netwerkevenement voor waterprofessionals uit de wereld van crisismanagement. Het doel van de netwerkdag is elkaar en elkaars wereld nóg beter te leren kennen.

Crisismanagement komt voor een belangrijk deel neer op samenwerking tussen de partners. De netwerkdag levert ieder jaar weer een bijdrage aan deze samenwerking met een programma dat zich richt op onderling netwerken en bouwen aan wederzijds inzicht en vertrouwen.

Verbinding

De Netwerkdag Watercrises wordt georganiseerd door de waterschappen, het Veiligheidsberaad, Rijkswaterstaat en het Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (DCC-IenW). De SMWO (Stuurgroep Management Watercrises en Overstromingen) is de opdrachtgever.

Netwerkdag Watercrises 2021

De netwerkdag vindt dit jaar online plaats op 7 oktober 2021. Meer informatie over het programma en aanmelden kunt u vinden op de website netwerkdagwatercrises2021.nl.