Oefenkalender SMWO

Door de crisispartners in de SMWO is eind 2016 besloten om de oefeningen rond watercrises met elkaar te delen. Met het overzicht van oefeningen wil de SMWO de gezamenlijke OTO activiteiten stimuleren. Het delen van de informatie heeft ook tot doel om te zorgen voor een gezamenlijk leereffect.

Publicatie oefeningen

Op de site www.helpdeskwater.nl/oefenkalender is nu de volgende informatie beschikbaar:

Het gaat om de oefeningen op het gebied van watercrises (te hoog, te laag, te vies). De betrokken partijen oefenen ook op andere en generieke onderwerpen. Ook die oefeningen leveren aandachts- en leerpunten op voor de crisisbeheersing tijdens watercrises. De oefenkalender voor watercrises kan op termijn een generieke (bredere) toepassing krijgen.

Aanleveren informatie

De lijst met de gepubliceerde oefeningen is mogelijk nog niet compleet. Afgesproken is dat alle crisispartners de informatie van hun relevante geplande (en voorgenomen) oefeningen aanleveren. Hiervoor kunt het aanmeldformulier oefeningen watercrises gebruiken. Om te zorgen voor een actueel overzicht leveren de partners jaarlijks ook hun (M)OTO-programma aan. In het besloten deel van de SMWO zijn de ontvangen uitgebreidere oefenprogramma's van de verschillende crisispartners beschikbaar. Voor aanleveren van informatie, vragen en opmerkingen kan men terecht bij de  coördinator van de SMWO oefenkalender.

Datum

Omschrijving

Geplande en Voorgenomen oefeningen

2022

9-13 mei 2022

Organisatie:
Betrokkenen:

Lek(ke)dijk.

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Defensie


11 mei 2022
13 mei 2022

Organisatie:
Betrokkenen:

Waterrijk'22 (Interregionale overstromingsoefening).
iROT en BRAC 
iRBT

Multidisciplinaire samenwerking overstromingen Noord-Holland boven NZK
HHNK, Defensie, Veiligheidsregio's (NHN, VRAA, VRK, VRZW), RWS WNN, provincie en politie Noord-Holland

12 en 17-20
mei 2022

Organisatie:
Betrokkenen:

Waterrijk'22 (civielmilitaire oefening).

Multidisciplinaire samenwerking overstromingen Noord-Holland boven NZK
HHNK, Defensie, Veiligheidsregio's (NHN, VRAA, VRK, VRZW), RWS WNN, provincie en politie Noord-Holland

28 september 2022


Organisatie
:
Betrokkenen:

Hoogwateroefening Braband Breed (multi oefening waterveiligheid).

Veligheidsregio's Brabant
Waterschappen Brabant, Defensie, e.a.

29 september 2022

Organisatie:
Betrokkenen:

LCO Startdag en oefening.

Watermanagementcentrum Nederland (WMCN) en DCC IenW
LCO, UvW, waterschappen en regionale onderdelen RWS

oktober 2022

Organisatie:
Betrokkenen:

Hoogwateroefening Limburg.

Veiligheidsregio Limburg Noord en Zuid
Waterschap Limburg, RWS en WMCN

2022

Organisatie:
Betrokkenen:

Oefendag Wave2 Zeeland.

Veligheidsregio's Zeeland
Scenario en betrokkenen wordt nog uitgewerkt

2023

mei 2023

Organisatie:
Betrokkenen:

Overstromingsoefening Randstad.

Deelnemers Stuurgroep Crisisbeheersing Overstromingen Randstad

2023

Organisatie:
Betrokkenen:

Oefening Hedwige Prosperpolder.

Deelnemers Living-Lab Hedwige Prosperpolder
Pan Europeese oefening

Doelgroep

De oefenkalender is primair bedoeld voor de betrokken medewerkers bij de waterpartners en de veiligheidsregio’s. De crisiscoördinatoren vormen een belangrijke schakel bij organisatie overstijgende oefeningen en het uitwisselen van leerervaringen. De oefenkalender helpt de landelijke organisaties (zoals Defensie en Rijkswaterstaat) om keuzes te maken en te bepalen op welke oefeningen capaciteit wordt ingezet. Het is immers niet mogelijk om jaarlijks te oefenen met alle regionale partners.
De kalender heeft daarnaast ook als doel om inzicht te geven aan de betrokken managers en bestuurders van de individuele regionale en landelijke organisaties.

Werkgroep oefenkalender

De opzet van de oefenkalender is uitgewerkt door een gezamenlijke werkgroep van de coördinatiegroep SMWO. Als vervolgactie zal een nieuwe werkgroep van de coördinatiegroep SMWO de jaarlijkse “lessons learned” in beeld gaan brengen. Het gaat hierbij om de leerpunten uit de gehouden oefeningen/evaluaties op te halen en deze met elkaar te delen. Een randvoorwaarde hierbij is dat de voor een oefening verantwoordelijke organisator zelf bepaalt of een evaluatie wordt vrijgeven.