Oefenkalender SMWO

Door de crisispartners in de SMWO is eind 2016 besloten om de oefeningen rond watercrises met elkaar te delen. Met het overzicht van oefeningen wil de SMWO de gezamenlijke OTO activiteiten stimuleren. Het delen van de informatie heeft ook tot doel om te zorgen voor een gezamenlijk leereffect.

Publicatie oefeningen

Op de site www.helpdeskwater.nl/oefenkalender is nu de volgende informatie beschikbaar:

Het gaat om de oefeningen op het gebied van watercrises (te hoog, te laag, te vies). De betrokken partijen oefenen ook op andere en generieke onderwerpen. Ook die oefeningen leveren aandachts- en leerpunten op voor de crisisbeheersing tijdens watercrises. De oefenkalender voor watercrises kan op termijn een generieke (bredere) toepassing krijgen.

Aanleveren informatie

De lijst met de gepubliceerde oefeningen is mogelijk nog niet compleet. Afgesproken is dat alle crisispartners de informatie van hun relevante geplande oefeningen en voorgenomen oefeningen aanleveren bij de coördinator van de SMWO oefenkalender. Om te zorgen voor een actueel overzicht leveren de partners jaarlijks ook hun (M)OTO-programma aan. In het besloten deel van de SMWO zijn de ontvangen uitgebreidere oefenprogramma's van de verschillende crisispartners beschikbaar.  In dit kader wordt ook verwezen naar het in SMWO-verband afgesproken OTO-programma Overstromingsdreiging 2014-2018 (pdf, 156 kB).

Datum

Omschrijving

Geplande en Voorgenomen oefeningen

07/02/2018

Organisatie:
Betrokkenen:

Regionale en landelijke nucleaire oefening Shining spring.

Autoriteit Straling
WMCN is samen met andere instituten betrokken i.v.m. meetnet radioactiviteit.

15/03/2018

Organisatie:
Betrokkenen:

LCW Startdag en oefening.

WMCN en DCC IenW
LCW, RDO-en (UvW, IPO, verschillende waterschappen en onderdelen RWS.

03/04/2018

Organisatie:
Betrokkenen:

Regionale droogte oefening RDO Twentekanalen.

WMCN met RDO Twentekanalen en DCC IenW
Regionale waterbeheerders en provincies

09/04/2018

Organisatie:
Betrokkenen:

Regionale droogte oefening RDO West-Midden.

WMCN met RDO West-Middden en DCC IenW
Regionale waterbeheerders en provincies

09/04/2018

Organisatie:
Betrokkenen:

Regionale droogte oefening RDO Zuid-West.

WMCN met RDO Zuid-West en DCC IenW
Regionale waterbeheerders

05/06/2018

Organisatie:
Betrokkenen:

Go-Live oefening LCMS (landelijk waterbeeld).

WMCN met RDO Zuid -West en DCC IenW
LCW en RCT RWS onderdeel WNZ

12/06/2018

Organisatie:
Betrokkenen:

Oefening spoedadvies Deltares.

Watermanagementcentrum Nederland (WMCN)
Deltares, Defensie

12/09/2018


Organisatie
:
Betrokkenen:

Oefensluiting van de waterkering Kampen-Midden.
Zie nieuwsbericht Hoogwaterbrigade

Waterschap Drents Overijsselse Delta
Hoogwaterbrigade, gemeente Kampen

27/09/2018

Organisatie:
Betrokkenen:

LCO Startdag en oefening.

WMCN en DCC IenW
LCO, UvW, waterschappen en regionale onderdelen RWS

15/10/2018

Organisatie:
Betrokkenen:

ROT/RBT oefening Waterweek 2018.

Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (ZHZ) en Waterschap Rivierenland
LCO, VRRR, aangrenzende waterschappen en regionale onderdelen RWS

04/11/2019 tot 13/12/2019

Organisatie:
Betrokkenen:

Voornemen tot gezamenlijk oefenen met geïnteresseerde
waterschappen
.

Defensie: 105 Geniecompagnie Waterbouw
Geïnteresseerde waterschappen

Begin 2019

Organisatie:
Betrokkenen:

Voornemen: Oefening Wateroverlast.

Watermanagementcentrum Nederland (WMCN)
UvW, Waterschappen, KNMI, Rijkswaterstaat, Veiligheidsregio's, DCC I&W

2019/2020

Organisatie:
Betrokkenen:

Voornemen: Oefening "Living Vecht".

Waterschap Vechtstromen
Duitse partners, waterschappen midden Nederland, ....

juni 2020

Organisatie:
Betrokkenen:
Omschrijving:

Voornemen: Hoogwateroefening Brabant Breed.

Brabantse Veiligheidsregio's en Waterkolom
RWS, WMCN, LCO, Defentie, WTEc
Meerdaagse multidisciplinaire overstromingsoefening op het gebied van LCMS, IRBT en crisiscommunicatie

Doelgroep

De oefenkalender is primair bedoeld voor de betrokken medewerkers bij de waterpartners en de veiligheidsregio’s. De crisiscoördinatoren vormen een belangrijke schakel bij organisatie overstijgende oefeningen en het uitwisselen van leerervaringen. De oefenkalender helpt de landelijke organisaties (zoals Defensie en Rijkswaterstaat) om keuzes te maken en te bepalen op welke oefeningen capaciteit wordt ingezet. Het is immers niet mogelijk om jaarlijks te oefenen met alle regionale partners.
De kalender heeft daarnaast ook als doel om inzicht te geven aan de betrokken managers en bestuurders van de individuele regionale en landelijke organisaties.

Werkgroep oefenkalender

De opzet van de oefenkalender is uitgewerkt door een gezamenlijke werkgroep van de coördinatiegroep SMWO. Als vervolgactie zal een nieuwe werkgroep van de coördinatiegroep SMWO de jaarlijkse “lessons learned” in beeld gaan brengen. Het gaat hierbij om de leerpunten uit de gehouden oefeningen/evaluaties op te halen en deze met elkaar te delen. Een randvoorwaarde hierbij is dat de voor een oefening verantwoordelijke organisator zelf bepaalt of een evaluatie wordt vrijgeven.