Oefenkalender SMWO

Door de crisispartners in de SMWO is eind 2016 besloten om de oefeningen rond watercrises met elkaar te delen. Met het overzicht van oefeningen wil de SMWO de gezamenlijke OTO activiteiten stimuleren. Het delen van de informatie heeft ook tot doel om te zorgen voor een gezamenlijk leereffect.

Publicatie oefeningen

Op de site www.helpdeskwater.nl/oefenkalender is nu de volgende informatie beschikbaar:

Het gaat om de oefeningen op het gebied van watercrises (te hoog, te laag, te vies). De betrokken partijen oefenen ook op andere en generieke onderwerpen. Ook die oefeningen leveren aandachts- en leerpunten op voor de crisisbeheersing tijdens watercrises. De oefenkalender voor watercrises kan op termijn een generieke (bredere) toepassing krijgen.

Aanleveren informatie

De lijst met de gepubliceerde oefeningen is mogelijk nog niet compleet. Afgesproken is dat alle crisispartners de informatie van hun relevante geplande oefeningen en voorgenomen oefeningen aanleveren bij de coördinator van de SMWO oefenkalender. Om te zorgen voor een actueel overzicht leveren de partners jaarlijks ook hun (M)OTO-programma aan. In het besloten deel van de SMWO zijn de ontvangen uitgebreidere oefenprogramma's van de verschillende crisispartners beschikbaar.  In dit kader wordt ook verwezen naar het in SMWO-verband afgesproken OTO-programma Overstromingsdreiging 2014-2018 (pdf, 156 kB).

Datum

Omschrijving

Geplande en Voorgenomen oefeningen

2019/2020

Organisatie:
Betrokkenen:

E-learning Waterveiligheid.

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK)
Veiligheidsregio's (VRAA, VRK, VRZW, en VRNHN), RWS WNN, Defensie, provincie en politie Noord-Holland

16/01/2020

Organisatie:

Betrokkenen
:

Samen crisis managen.

DCC IenW in samenwerking met IFV, WMCN en Crisismanagement Academie
Algemene en functionele kolom

18/03/2020

Organisatie:
Betrokkenen:

LCW Startdag en oefening.

WMCN en DCC IenW
LCW, RDO-en (UvW, IPO, verschillende waterschappen en onderdelen van RWS)

04/06/2020

Organisatie:
Betrokkenen:

Oefendag Wave2 Zeeland.

Veiligheidsregio Zeeland
Scenario en betrokkenen wordt nog uitgewerkt.

15-18 juni 2020

Organisatie:

Betrokkenen
:

Hoogwateroefening Brabant Breed (multi oefening waterveiligheid)

Brabantse veiligheidsregio's (Midden- en West-Brabant, Brabant Noord, Brabant-Zuidoost) met de Waterkolom
Waterschappen (Brabantse Delta, De Dommel, Aa en Maas, Rivierenland), Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, Provincie Noord-Brabant, LOCC en WMCN, Defensie/NATOPS

24/09/2020

Organisatie:
Betrokkenen:

LCO Startdag en oefening.

WMCN en DCC IenW
LCO, UvW, waterschappen en regionale onderdelen RWS

18/03/2021

Organisatie:
Betrokkenen:

LCW Startdag en oefening.

WMCN en DCC IenW
LCW, UvW, waterschappen en regionale onderdelen RWS

19-23 april 2021

Organisatie:
Betrokkenen:

Oefenweek Stroomversnelling.

PCWMN (zeven platform waterschappen Midden Nederland)
Scenario en betrokkenen wordt nog uitgewerkt.

23/09/2021

Organisatie:
Betrokkenen:

LCO Startdag en oefening.

WMCN en DCC IenW
LCO, UvW, waterschappen en regionale onderdelen RWS

okt-nov 2021

Organisatie:
Betrokkenen:

Interregionale overstromingsoefing Noord-Holland.

Veiligheidsregio, NHN, Waterschap HHNK en Defensie
LCO, UvW, waterschappen en regionale onderdelen RWS

Doelgroep

De oefenkalender is primair bedoeld voor de betrokken medewerkers bij de waterpartners en de veiligheidsregio’s. De crisiscoördinatoren vormen een belangrijke schakel bij organisatie overstijgende oefeningen en het uitwisselen van leerervaringen. De oefenkalender helpt de landelijke organisaties (zoals Defensie en Rijkswaterstaat) om keuzes te maken en te bepalen op welke oefeningen capaciteit wordt ingezet. Het is immers niet mogelijk om jaarlijks te oefenen met alle regionale partners.
De kalender heeft daarnaast ook als doel om inzicht te geven aan de betrokken managers en bestuurders van de individuele regionale en landelijke organisaties.

Werkgroep oefenkalender

De opzet van de oefenkalender is uitgewerkt door een gezamenlijke werkgroep van de coördinatiegroep SMWO. Als vervolgactie zal een nieuwe werkgroep van de coördinatiegroep SMWO de jaarlijkse “lessons learned” in beeld gaan brengen. Het gaat hierbij om de leerpunten uit de gehouden oefeningen/evaluaties op te halen en deze met elkaar te delen. Een randvoorwaarde hierbij is dat de voor een oefening verantwoordelijke organisator zelf bepaalt of een evaluatie wordt vrijgeven.