Netwerkdag Watercrises 2017

De Netwerkdag Water is het jaarlijkse netwerkevenement voor waterprofessionals uit de wereld van crisismanagement. Het doel van de Netwerkdag Water is elkaar en elkaars wereld nóg beter te leren kennen.

Crisismanagement komt voor een belangrijk deel neer op samenwerking tussen de partners. De Netwerkdag Water levert jaar in jaar uit een bijdrage aan deze samenwerking met een programma dat zich richt op onderling netwerken en bouwen aan wederzijds inzicht en vertrouwen.

verbinding

De Netwerkdag Water wordt georganiseerd door de waterschappen, het Veiligheidsberaad, Rijkswaterstaat en het Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (DCC-IenM). De SMWO (Stuurgroep Management Watercrises en Overstromingen) is de opdrachtgever. www.helpdeskwater.nl/smwo