Netwerkdag Watercrises 2020

‘2020: een uniek crisisjaar, wat betekent dit voor de aanpak van een watercrisis?’

netwerkdag 2020

Datum:         Donderdag 1 oktober 2020

Locatie:        Digitaal

Thema

2020 is een uniek en bijzonder crisisjaar. Iedereen heeft een  eigen ervaring met de aanpak rondom COVID-19. Niet eerder was het nodig om op regionaal en nationaal niveau, met grote  diversiteit aan partijen, zo intensief samen te werken. Met de  langdurigheid, het bestrijden van de crisis “op afstand”, de  internationale dynamiek, de maatschappelijk opinie, en voor een  derde jaar droogte kwamen er andere vraagstukken op tafel.

Welke parallel kan er getrokken worden met de aanpak van een  watercrisis? Welke lessen zijn hieruit te trekken om toe te passen op het waterdomein?

Met deze digitale netwerkdag blikken we gezamenlijk terug op de  coronacrisis en willen we het gesprek aangaan over de doorvertaling naar crisismanagement en water.

Voor wie?

De netwerkdag is bedoeld voor professionals die betrokken zijn bij het crisismanagement rondom water, zoals bestuurders, managers, crisis- en calamiteitencoördinatoren, communicatieprofessionals en inhoudelijk adviseurs.

Het organisatiecomité Netwerkdag Water 20201

1De Netwerkdag Water is een gezamenlijk initiatief van het Veiligheidsberaad, de Unie van Waterschappen, Rijkswaterstaat en het Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (DCC-IenW).