Netwerkdag Watercrises 2019

Netwerkdag Water 2019 -10 oktober

Vitaal en kwetsbaar: samenwerken in de keten

Wat betekenen de gevolgen van de klimaatverandering voor waterveiligheid, de vitale infrastructuur en de risico- en crisisbeheersing? Over welke gevolgen hebben we het zoal en zijn we hier – samen – op voorbereid? De Netwerkdag Water 2019 staat in het teken van de samenwerking tussen en met alle betrokken partijen, inclusief de vitale partners.

Voor wie?

De Netwerkdag Water is het jaarlijkse netwerkevenement voor waterprofessionals – directeuren, managers en adviseurs – uit de wereld van crisismanagement en voor de betrokken vitale partners zoals telecom-, elektra- en drinkwatervoorziening die samenwerken met elkaar en met veiligheidsregio’s bij een watercrisis.

De Netwerkdag Water is een gezamenlijk initiatief van het Veiligheidsberaad, de Unie van Waterschappen, Rijkswaterstaat en het Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (DCC-IenW).