Samenwerking Crisisexpertise Waterkeringen

Effectieve samenwerking tussen de waterkolom, defensie en de veiligheidsregio’s tijdens een watercrisis in de koude fase en daarmee impliciet ook in de warme fase. De SCW richt zich op de inzet van mensen, kennisdelen, OTO en hulpmiddelen. De doelstellingen van de SCW zijn nader toegelicht in onderstaand filmpje.

Uitgeschreven tekst

Transcription

De volgende deelprojecten vallen onder de SCW:

Crisis Expert Team Waterkeringen (CTW)

Expertteam bestaande uit professionals van RWS, waterschappen en Deltares, die snel zijn in te zetten voor het leveren van advies aan keringsbeheerders tijdens een crisis.

Voorzitters
Marian Booltink marian.booltink@hdsr.nl
Wijnand Evers WijnandEvers@wdodelta.nl
Wout de Vries wout.devries@rws.nl

Inspection Team Averting Floods (ITAF)

Het ITAF is een team van ervaren experts dat in het buitenland op verzoek advies kan geven rondom waterkeringen en de inzet van noodmaatregelen in een crisis.

Voorzitters
Wijnand Evers WijnandEvers@wdodelta.nl
Frank Jansen FrankJansen@wdodelta.nl

Water Risk Training Expertise Centre (WTEc)

Het WTEc is het civiel-militaire samenwerkingsverband op het gebied van hoogwaterveiligheid. WTEc verbindt kennis en kennissen.

Voorzitters
Marc Balemans mlm.balemans@mindef.nl / wtec@mindef.nl
Roel Burgers roel.burgers@rws.nl
Niels Robbemont n.robbemont@wshd.nl

Operational Response

Operational response werkt aan het gecoördineerd optreden van crisispartners bij een (dreigende) overstroming. De vaak grote maatschappelijke impact vraagt om een gecoördineerde multidisciplinaire aanpak.

Voorzitter
Raymond de Landmeter R.deLandmeter@hhnk.nl

Professionalisering Dijkbewaking

De beheergroep richt zich op het maken en beheren van opleidingen en uniforme/gevalideerde producten (waaronder werkinstructies) voor de inzet van noodmaterialen en een aantoonbaar bekwame dijkbewakingsorganisatie.

Voorzitter
Marjolein van der Linden m.vanderlinden@wshd.nl

Wiki Noodmaatregelen (www.wiki-noodmaatregelen.nl)

Website met kennis, ervaring en hulpmiddelen op het gebied van noodmaatregelen. Daarnaast is er een werkgroep, die behoeftes vertaalt naar concrete producten, onderzoek en ondersteuning.

Voorzitter
Anco van den Heuvel anco.vanden.heuvel@rws.nl

Water Hulp Team (WHT)

Het handboek beschrijft de procedure voor de nationale en internationale inzet van middelen en bijbehorende experts van waterschappen.

Voorzitter
Klaas Jan de Hart         kj.dehart@hhnk.nl

Incident Observation Protocol

Samenwerking tussen Environment Agency en Nederlandse water(kering)beheerders: leren van elkaar in koude fase en waar mogelijk waarnemen en op verzoek inzet bij warme fase.

Voorzitter
Bart Vonk bart.vonk@rws.nl