Landelijke Coördinatiecommissies bij watercrises

In geval van watercrises zijn de Landelijke Coördinatiecommissies de spin in het web als het gaat om informatie verzamelen en kennis mobiliseren om te komen tot een landelijk waterbeeld. Op basis van die informatie kunnen onder meer de waterbeheerders maatregelen nemen, zoals het sluiten van keringen bij overstromingsdreiging, het opzetten van waterpeilen ten behoeve van voorraadvorming bij (dreigend) watertekort en het bestrijden van verontreiniging om milieueffecten te beperken.

Er zijn drie verschillende Landelijke Coördinatiecommissies:

  • Landelijke Coördinatiecommissie Overstromingsdreiging (LCO).
    De LCO speelt een cruciale rol bij het vroegtijdig waarschuwen van Nederland voor verhoogde overstromingkansen en het informeren over de bedreigde gebieden.
  • Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW)
    De LCW komt in actie als er sprake is van een langere periode van droogte en een lage afvoer van rivieren; wanneer de vraag naar water groter is dan het aanbod
  • Landelijke Coördinatiecommissie Milieuverontreiniging Water (LCM).
    De specialisten van de LCM komen in actie bij een melding van een nucleaire, biologische of chemische waterverontreiniging, die de waterkwaliteit ernstig in gevaar kan brengen.

De Landelijke Coördinatiecommissies zijn gehuisvest in het Watermanagementcentrum Nederland (WMCN). Dit is hét centrum voor kennis en informatie over het Nederlandse watersysteem. Binnen het WMCN werken alle Nederlandse waterbeheerders samen. Zo bundelen zij alle producten en diensten op het gebied van waterinformatie. Daarmee levert het centrum een belangrijke bijdrage aan een optimaal beheer van het watersysteem in Nederland. Het doel van het WMCN is een veilig Nederland, met voldoende en schoon water.

Meer weten?

Zie de brochures in de rechterbalk op deze pagina.
Begrippen crisismanagement water