Watermanagementcentrum Nederland (WMCN)

Eén punt voor water

Toetreding van Defensie tot het WMCN, 8 juni 2017. Vlnr: Kol. Burg Valk (Defensie), Hetty Klavers (UvW), Michèle Blom (RWS)In het Watermanagementcentrum Nederland (WMCN) werken het KNMI, waterschappen, Rijkswaterstaat en Defensie samen. Waterkennis en expertise over waterkeringen worden zo gebundeld. Het WMCN zorgt voor de landelijke waterberichtgeving en de gezamenlijke coördinatie bij watercrises.

Het WMCN is hét centrum voor kennis en informatie over het Nederlandse watersysteem. Binnen het WMCN werken alle Nederlandse waterbeheerders samen, zowel op regionaal als landelijk niveau. Zo bundelen zij alle producten en diensten op het gebied van waterinformatie. Daarmee levert het centrum een belangrijke bijdrage aan een optimaal beheer van het watersysteem in Nederland. Het doel is een veilig Nederland, met voldoende en schoon water. Het WMCN wordt gefaciliteerd door Rijkswaterstaat.

Zie het Jaaroverzicht WMCN 2021 (pdf, 6.3 MB) voor de highlights en concrete activiteiten

Onderdelen van het WMCN

Waterberichtgeving

Het WMCN verzorgt de dagelijkse berichtgeving voor gebruikers van het Nederlandse watersysteem. De Waterkamer van het WMCN is verantwoordelijk voor betrouwbare landelijke berichtgeving over waterstanden en waterkwaliteit. Onder normale omstandigheden en in bijzondere situaties: 24 uur per dag, 365 dagen per jaar.

Voor de uitvoering van de dagelijkse taken van het WMCN wordt samengewerkt met het Verkeerscentrum Nederland (VCNL) en het Scheepvaartverkeerscentrum Nederland (SVC).

Meer informatie over waterberichtgeving / waterinfo kunt u vinden op de volgende websites:

Crisisbeheersing

Bij extreme situaties zoals watertekorten, waterverontreiniging en overstromingsdreiging informeert en adviseert het WMCN de landelijke en regionale waterbeheerders over de verwachte toestand van het water. Als dat nodig is komen de landelijke coördinatiecommissies in actie. Voor de aanpak van watercrises zijn landelijke draaiboeken opgesteld. Het WMCN staat in nauw contact met Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing (DCC-IenW) en het Landelijk Operationeel Coördinatie Centrum (LOCC).

Meer informatie over crisisbeheersing vindt u op de pagina crisismanagement water.

Kennisdelen

Voor vragen over waterbeleid en waterbeheer is er de Helpdesk Water. Professionals kunnen hier elke werkdag terecht met vragen.

In de trainingsruimte van het WMCN worden regelmatig trainingen gegeven voor waterprofessionals.

Daarnaast heeft het WMCN een publieksruimte om groepen belangstellenden te informeren over het waterbeheer in Nederland.