Stuurgroep Management Watercrises en Overstromingen

Doel SMWO

De Stuurgroep Management Watercrises en Overstromingen (SMWO) is in Nederland dé waterautoriteit op het gebied van preparatie op watercrises. De stuurgroep zorgt voor de verbinding tussen de crisispartners in waterkolom en de algemene kolom. De SMWO zorgt voor het aanjagen van gewenste ontwikkelingen op basis van ambities die zijn weergegeven in de strategische agenda van de SMWO.

De Scope van de stuurgroep SMWO:

  • Focus op de voorbereiding en respons op watercrises in het algemeen (overstromingen, wateroverlast, watertekort, waterverontreiniging).
  • Voor overstromingen wordt invulling geven aan de uitvoering van de 3e laag van de meerlaagsveiligheid.

Stuurgroep en coördinatiegroep SMWO

De stuurgroep SMWO komt 3 à 4 maal per jaar bijeen. Voor de actuele samenstelling van de stuurgroep zie het bijgevoegde PDF-document.

Het secretariaat van de stuurgroep wordt gevoerd door het Watermanagementcentrum Nederland (WMCN). Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de programmamanager SMWO.

Een ambtelijke coördinatiegroep ondersteunt de stuurgroep SMWO bij de uitvoering van haar taken. Eens per 2 maanden vindt een bijeenkomst plaats gericht op afstemming met de partners. Het betreft de voorbereiding van de vergaderingen van de stuurgroep, en zorgen dat de besluiten van de stuurgroep hun vervolg krijgen bij de betrokken partners.

Voor de actuele samenstelling van de coördinatiegroep SMWO zie het bijgevoegde PDF-document.

De vergaderstukken van de stuurgroep en de coördinatiegroep SMWO (actueel en afgelopen jaren) zijn beschikbaar voor alle direct betrokkenen.

Concrete resultaten / producten

Door de samenwerking onder de vlag van de SMWO zijn gerealiseerd:

Historie

De Stuurgroep Management Overstromingen (SMO) is in 2009 ingesteld als opvolger van de Taskforce Management Overstromingen (TMO). Omdat de taken van de stuurgroep breder zijn dan alleen overstromingen, is de naam van de stuurgroep in 2013 gewijzigd in de Stuurgroep Management Watercrises en Overstromingen (SMWO).