Netwerkdag Watercrisis 2022 en viering WMCN 10-jaar

netwerkdag water 2022

Na 2 jaar van digitale netwerkdagen water is het nu weer tijd voor een fysieke bijeenkomst.

De Unie van Waterschappen organiseert dit jaar op donderdag 6 oktober samen met de crisispartners de NWDW 2022 bij het WMCN in Lelystad. Het thema is, 'Watercrisis kent geen grenzen' Het doel van de netwerkdag is vooral om kennis uit te wisselen en weer fysiek te netwerken.

De samenwerking van de partners in het Watermanagementcentrum Nederland (WMCN) bestaat nu 10 jaar. Tijdens de netwerkdag in het WMCN willen we hier ook bij stilstaan en vooruitblikken.

Er zijn diverse workshops waar je voor zowel het ochtend en het middag programma voor kan inschrijven:

Grenzeloze samenwerking

Onder leiding van Roland Bron zullen we kijken naar de toekomst van grenzeloze samenwerking binnen crisisbeheersing.

Voorbereiding op overstromingen

Overstromingsinformatie is van belang voor de crisisbeheersing, de ruimtelijke inrichting en de zorgplicht waterkeringen. Cees van Oosterhout en Femke Davids gaan graag met jullie in gesprek over de ontwikkelingen waarbij waterschappen, provincies en het Rijk de handen in één slaan om deze informatie eenduidig te delen via een landelijke voorziening overstromingsinformatie (LVO). Marcel Matthijsse laat zien hoe de veiligheidsregio's deze informatie gebruiken voor hun voorbereiding op overstromingen.

Ondersteuning bij watercrises vanuit waterbeheerders en Defensie

Niels Robbemont en Marc Balemans geven jullie graag een kijkje in de wijze waarop waterbeheerders en Defensie bijstand hebben geleverd tijdens de hoogwatersituatie in Limburg (juli 2021). De lessen die zijn geleerd en de oefeningen die worden georganiseerd om deze samenwerking te versterken, willen ze met de deelnemers bespreken.

Monitoring watersystemen en early warning  en rondleidding waterkamer
Eric Sprokkereefen Jasper Stamgeven jullie graag inzicht in de wijze waarop het WMCN de partners tijdig informeert en waterwaarschuwingen uitgeeft. Vanuit het KNMI zullen de beoogde ontwikkelingen richting een landelijk Early Warning Centre (EWC) aan de orde komen. Een korte rondleiding op de Waterkamer WMCN is een onderdeel van deze workshop.

Europese crisismanagementsysteem

Erie Braakhekke zal ons meenemen in het Europese crisismanagementsysteem. Een goed kijkje over de grenzen.

Samenwerking operationeel waterbeheer

Klimaatverandering kan leiden tot het vaker optreden van watercrises. De samenwerking in het WMCN richt zich naast crisismanagement water ook op de afstemming ten aanzien van het bovenregionale operationele waterbeheer. Het doel van de afstemming tussen waterbeheerders is om door proactief handelen knelpunten in het waterbeheer te voorkomen of te verminderen. Jacco Kroon, Kees van Son en Matthijs Winters gaan graag met jullie in gesprek over de samenwerking en informatievoorziening rond het operationele waterbeheer

Verder zullen onder andere Rogier van der Sande (Voorzitter Unie van Waterschappen) en Jeroen Haan (dijkgraaf HDSR) aanwezig zijn voor de nodig input.

We hopen jullie allemaal weer te zien op 6 oktober, meld je aan voor de Netwerkdag Watercrisis.

Met vriendelijke groet,

Rijkswaterstaat, Unie van Waterschappen, Veiligheidsberaad en IPO