Erfafspoeling

Als gevolg van erfafspoeling worden er, met name tijdens regenval, veel verontreinigingen meegevoerd naar de omliggende sloten. Deze verontreinigingen hebben een grote invloed op de waterkwaliteit.

blauwalg

Om verontreinigende stoffen in het oppervlaktewater af te breken, onttrekken bacteriën veel zuurstof aan het water. Als gevolg hiervan kan zuurstofgebrek in het oppervlaktewater optreden. In het water levende organismen, zoals vissen en watervlooien, komen in ademnood en sterven. De sloot kan door het rottingsproces dat dan optreedt gaan ‘stinken', waardoor de groei van ziekteverwekkers wordt bevorderd. Het oppervlaktewater is dan ongeschikt voor bijvoorbeeld het drenken van vee en beregening. Vervuiling van het oppervlaktewater wordt veroorzaakt door voerresten, perssappen, mestresten en grond. Preventieve en duurzame maatregelen kunnen het aantal vervuilingseenheden drastisch beperken.

  • Het rapport van fase 1 betrof de inventarisatie van de omvang van de problematiek.
  • In fase 2 (afgerond in december 2007) zijn de mogelijke maatregelen ter voorkoming/beperking van erfafspoeling geïnventariseerd en door middel van een aantal regionale panelbijeenkomsten ook getoetst bij vertegenwoordigers van de sector.
  • In fase 3 zijn metingen verricht bij een aantal veeteeltbedrijven en gerapporteerd. De resultaten hiervan zijn beschreven in een rapport.

De rapporten zijn te vinden in de rechterkolom op deze pagina.

Kennisloket Erfafspoeling

Op 9 oktober 2013 is het digitale Kennisloket Erfafspoeling online gegaan. De website laat aan boeren zien hoe ze vervuiling van water en bodem door afspoeling van het erf zo veel mogelijk kunnen voorkomen. In de rechterkolom vind u de link naar dit kennisloket