Gebruik vloeibare meststoffen

Bij gebruik van vloeibare kunstmeststoffen zijn de voorschriften voor toepassen van meststoffen uit het Activiteitenbesluit van belang (artikel 3.85). Daarnaast moet ook rekening worden gehouden met de voorschriften voor driftreductie uit het Activiteitenbesluit.

De teeltvrije zone mag niet worden bemest. Hierdoor wordt uitspoeling en afspoeling van meststoffen naar het oppervlaktewater beperkt. De wijze van toepassing van de vloeibare kunstmeststoffen bepaald  welke eisen worden gesteld aan de spuittechniek. (pdf, 308 kB)