Technische Commissie Techniekbeoordeling

De Technische Commissie Techniekbeoordeling (TCT) is een technische beoordelingscommissie en bestaat uit deskundigen vanuit onder andere de overheid, het (landbouw)bedrijfsleven en de wetenschap. Hierdoor is de benodigde expertise gebundeld.

De TCT beoordeelt of onderzoek dat is uitgevoerd om een spuittechniek of spuitdop in te delen in driftreductieklassen op de juiste wijze is uitgevoerd en aan de eisen van het meetprotocol voldoet. Bij een positieve beoordeling wordt de spuittechniek of spuitdop door de TCT op de DRT-lijst (pdf, 803 kB) of DRD-lijst (pdf, 1.6 MB) geplaatst.

De TCT is in 2003 ingesteld door de toenmalige Commissie Integraal Waterbeheer (CIW) met als doel te komen tot een uniforme beoordeling van alternatieve maatregelpakketten (dat wil zeggen een teeltvrije zone in combinatie met een spuittechniek), en hierover advies uit te brengen naar de waterbeheerder. In het kader van artikel 1.8 van het Activiteitenbesluit kan een gebruiker toestemming vragen voor het gebruik van een alternatief maatregelpakket. Door de wijziging van het Activiteitenbesluit die op 1 januari 2018 van kracht wordt treedt een verschuiving op in de beoordeling die door de TCT wordt uitgevoerd. Doordat in het gewijzigde Activiteitenbesluit de specifieke maatregelpakketten worden vervangen door een generiek doelvoorschrift voor driftreductie, worden door de TCT niet langer maatregelpakketten beoordeelt, maar wordt voortaan een beoordeling voor de indeling van spuittechnieken en spuitdoppen in driftreductieklassen uitgevoerd. De TCT-lijst met driftarme spuitdoppen en alternatieve technieken wordt daarom vervangen door de DRT-lijst en DRD-lijst.