Emissie gerelateerde onderwerpen

Europese Kaderrichtlijn Water

De Europese Kaderrichtlijn Water (richtlijn 2000/60/EG) heeft als doel de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater in Europa te waarborgen. In Nederland vertaalt de rijksoverheid de Kaderrichtlijn Water in landelijke beleidsuitgangspunten, kaders en instrumenten. Veel meer informatie over Kaderrichtlijn Water is te vinden op deze website onder de titel 'Wetgeving en beleid, Kaderrichtlijn Water'.