Emissie gerelateerde onderwerpen

Beoordelen emissies

Emissies en afvalwaterlozingen worden veelal op meerdere onderdelen in onderlinge samenhang beoordeeld. Om te beginnen moeten de emissies/afvalwaterlozingen passen binnen de vigerende wet- en regelgeving. Daarnaast vindt beoordeling plaats of wordt voldaan aan de stand der techniek. Kaders hiervoor zijn BREF's en bedrijfstakstudies. Vervolgens wordt beoordeeld wat de lozing betekend voor het ontvangende watersysteem. Een hulpmiddel hierbij is bijvoorbeeld de emissie/immissie-toets. In productieprocessen worden vaak stoffen en preparaten gebruikt, die vervolgens in het afvalwater kunnen geraken. Om te kunnen beoordelen of het gebruik van deze stoffen en preparaten passen in de waterkwaliteisaanpak is de Algemene Beoordelingsmethodiek (ABM) ontwikkeld. Zo zijn er tal van aspecten die de beoordeling van emissies en afvalwaterlozingen behelzen. Het is dan ook verstandig om als vergunning aanvrager/initiatiefnemer met de waterbeheerder in overleg te treden, zodat kan worden vastgesteld welke aspecten voor het initiatief van belang zijn. Onder Applicaties en modellen zijn verschillende hulpmiddelen voor de vergunning aanvrager/initiatiefnemer en de waterbeheerder beschikbaar.