Beoordelingsinstrumentarium WBI-2017 Software

Beheerders van primaire waterkeringen moeten iedere twaalf jaar beoordelen of hun keringen voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen. De methode en regels die ze daarbij moeten gebruiken, zijn vastgelegd in een wettelijk instrumentarium.
De huidige beoordelingsronde is in 2017 van start gegaan en voor iedere ronde wordt het instrumentarium geactualiseerd.

De goedgekeurde en actuele (onder)delen van het instrumentarium kunt u op deze pagina, in onderstaand overzicht, terugvinden.


Logo WBI 2017

Beoordelingsmethodiek

Voor meer inhoudelijke informatie over de beoordelingsmethodiek en een uitgebreide beschrijving van de release notes, verwijzen we u graag door naar een andere pagina.
Klik hiervoor op onderstaande link:

Nieuwsbrief WBI

Download WBI-2017