Beoordelingsinstrumentarium WBI 2017 Software

Beheerders van primaire waterkeringen moeten iedere twaalf jaar beoordelen of hun keringen voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen. De methode en regels die ze daarbij dienen te gebruiken, zijn vastgelegd in een wettelijk instrumentarium.
De volgende beoordelingsronde is in 2017 van start gegaan en voor iedere ronde wordt het instrumentarium geactualiseerd.

Indien (onder)delen van het instrumentarium zijn goedgekeurd, kunt u die op deze pagina, in onderstaand overzicht, terugvinden.