Waterstandsverlopen Tool

Wat doet de applicatie?

De Waterstandsverlopentool levert voor een locatie de tijdsafhankelijke waterstand aan, tijdens het passeren van een storm of hoogwatergolf, die geschikt is voor de beoordeling van geotechnische faalmechanismen.

Het Waterstandsverlopentool levert voor alle primaire waterkeringen de waterstandsverlopen voor geotechnische faalmechanismen (opbarsten/piping, macro-, micro-stabiliteit) op. De benodigde invoer is:

  • de maximale waterstand voor het verloopmaximum,
  • een 90% meerpeil percentiel (uit Hydra-NL),
  • terugkeertijd van het meerpeil.

De uitvoer is een tijdreeks van het verloop van de waterstand.

Daarnaast zijn de waterstandsverlopen een goed controlemiddel voor de invoer van de hydraulische belastingen bij bekledingen. In de bekledingen modules zijn de waterstandsverlopen geïmplementeerd, die zijn gebaseerd op kennis uit 2011.

Voor wie is de applicatie bedoeld?

Deze versie van de assemblagetool is bedoeld voor Waterkeringbeheerders (waterschappen en Rijkswaterstaat) en advies- en ingenieursbureaus die in opdracht van de Waterkeringbeheerders de WBI-beoordeling uitvoeren.

Laatste nieuws

De huidige versie van de Waterstandsverlopen tool is v3.0.1
Het tool zal in principe geen veranderingen in 2017 ondergaan.
De databases van de Waterstandsverlopen zijn inmiddels beschikbaar.
Er komen aanvullende voorbeelden hoe het tool gebruikt kan worden in combinatie met de verschillende toets sporen.