Waterstandsverlopen Tool

De Waterstandsverlopentool levert voor alle primaire waterkeringen, tijdens het passeren van een storm of hoogwatergolf,  de tijdsafhankelijke waterstand aan.

Wat doet de applicatie?

Het Waterstandsverlopentool kan men gebruiken voor de  geotechnische faalmechanismen; opbarsten/piping, macro- of microstabiliteit. De benodigde invoer is:

  • de maximale waterstand voor het verloopmaximum,
  • een 90% meerpeil percentiel (uit Hydra-NL),
  • terugkeertijd van het meerpeil.

De uitvoer is een tijdreeks van het verloop van de waterstand.

Daarnaast zijn de waterstandsverlopen een goed controlemiddel voor de invoer van de hydraulische belastingen bij bekledingen. In de bekledingen modules zijn de waterstandsverlopen geïmplementeerd, die zijn gebaseerd op kennis uit 2011.

Voor wie is de applicatie bedoeld?

Deze versie van de assemblagetool is bedoeld voor waterkeringbeheerders (waterschappen en Rijkswaterstaat) en advies- en ingenieursbureaus die in opdracht van de waterkeringbeheerders de beoordeling of ontwerp uitvoeren voor primaire waterkeringen.

Laatste nieuws

De huidige versie van de Waterstandsverlopen tool is v3.0.1
De tool zal in principe geen verdere veranderingen ondergaan.


Helpdesk Water wordt Informatiepunt Leefomgeving (IPLO)

De Helpdesk Water is onderdeel geworden van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO).
Per 1 juli 2023 komt de Helpdesk Water te vervallen.
Kijk op de IPLO website voor de actuele informatie.