MorphAn

Wat doet de applicatie?

MorphAn is een applicatie voor de Morfologische Analyse van de kust op basis van profielen en rastermetingen.

De gebruiker heeft de mogelijkheid om:

 • Een detailtoets duinafslag (DA) uit te voeren in het kader van WBI2017
 • Een geavanceerde duinafslagberekening te maken met XBeach1D
 • Een analyse uit te voeren van de kustlijnligging in het kader van kustlijnzorg
 • Een volumetrische analyse uit te voeren
 • Een analyse uit te voeren van de morfologische ontwikkeling van de onderwateroever met de Oever Analyse Tool

Voor wie is de applicatie bedoeld?

De applicatie is primair bedoeld voor medewerkers van Rijkswaterstaat, waterschappen en in overheidsopdracht werkende ingenieursbureaus. Wie een duin op sterkte wil toetsen kan hiervoor MorphAn gebruiken. MorphAn is geschikt om berekeningen of trendanalyses in het kader van de kustzorg uit te voeren. Planners of ontwerpers die nieuwe maatregelen of projecten in de zandige kust willen analyseren kunnen ook gebruik van MorphAn gebruiken. Denk hierbij aan baggeraars maar ook aan kennisinstituten en universiteiten.

MorphAn is geschikt voor:

 • Ondersteuning van het regulier beheer van duinen, strand en onderwateroever
 • Wettelijke beoordeling van de veiligheid van zandige primaire waterkeringen
 • Het ontwerp van zandige primaire wateringen
 • Analyse van morfologische ontwikkelingen van het kustgebied

Laatste nieuws

De meest recente versie van MorphAn is 1.7.3. Deze is geschikt gemaakt voor MS-Windows 10.  De voorganger, MorphAn 1.6.1, was dit niet.

De belangrijkste wijzigingen in versie 1.7.3 zijn:

 • De locatie-, raai- en andere data worden niet meer mee geïnstalleerd maar apart meegeleverd bij de download. De data kan evnetueel zelf worden ingelezen in MorphAn.
 • Dit is de eerste versie van MorphAn die is uitgebracht voor 64 bits processoren. Vrijwel alle hedendaagse computers kunnen hiermee overweg. Hierdoor wordt er beter gebruik gemaakt van geheugen en rekenvermogen.
 • Het datamodel is ingrijpend veranderd waardoor de berekeningen veel sneller verlopen. De snelheid blijft (nagenoeg) constant wanneer een berekening herhaaldelijk wordt uitgevoerd.
 • De gebruikte versie van XBeach is nu de XBeach-X release. Deze vervangt de XBeach-Kingsday release.
 • Versie 1.7.3 is compatible met MS-Windows 10.
 • Bij het opslaan en inlezen van projectbestanden wordt gebruik gemaakt van lazy loading waardoor het openen van een project sneller verloopt.
 • In versie 1.7.1 en 1.7.2 bleken enige bugs in het Kustlijnzorg-deel te zitten, die zijn nu hersteld.
  De nieuwe functionaliteit heeft geen impact op de resultaten van duinafslagberekeningen gedaan met Duros+ / D++.
  Voor uitgebreide informatie zie de release notes in de handleiding.