MorphAn

Wat doet de applicatie?

MorphAn is een applicatie voor de Morfologische Analyse van de kust op basis van profielen en rastermetingen.

Met MorphAn kan men duinafslagsommen berekenen. Dit is belangrijk voor de beoordeling van duinen. De kustlijnzorg maakt geen onderdeel uit van de beoordeling. Ook is het mogelijk om trendanalyses- en volumeanalyses van de Nederlandse kust uit te voeren.

MorphAn is geschikt voor:

  • Ondersteuning van het regulier beheer van duinen, strand en onderwateroever.
  • Wettelijke beoordeling van de veiligheid van zandige primaire waterkeringen.
  • Het ontwerp van zandige primaire wateringen.
  • Analyse van morfologische ontwikkelingen van het kustgebied en de onderwateroever met de Oever Analyse Tool.

Voor wie is de applicatie bedoeld?

De applicatie is primair bedoeld voor medewerkers van Rijkswaterstaat, waterschappen en in overheidsopdracht werkende ingenieursbureaus. Wie een duin op sterkte wil toetsen kan hiervoor MorphAn gebruiken.
MorphAn is geschikt om berekeningen of trendanalyses in het kader van de kustzorg uit te voeren. Planners of ontwerpers die nieuwe maatregelen of projecten in de zandige kust willen analyseren kunnen ook gebruik van MorphAn gebruiken. Denk hierbij aan baggeraars maar ook aan kennisinstituten en universiteiten.

Laatste nieuws

De meest recente versie van MorphAn is 1.8.4. en is geschikt voor gebruik onder MS-Windows 10 met 64 bits processoren.

Ten behoeven van het proces kustlijnzorg is de functionaliteit verbeterd;
De belangrijkste wijzigingen in versie 1.8.4 zijn:

  • Er is grafische functionaliteit (overzichtskaart) toegevoegd.
  • Men  kan Ingeladen profielen in .xyz-formaat exporteren.
  • Voor internationaal gebruik is het mogelijk  om andere referenties dan NAP te hanteren.

De uitkomsten van de duinafslagsommen voor de beoordeling  zijn niet veranderd.