MorphAn

MorphAn is een applicatie voor de Morfologische Analyse van de kust op basis van profielen en rastermetingen.

Wat doet de applicatie?

Met MorphAn worden duinafslagsommen gemaakt waarmee de veiligheid van duinen tegen overstroming wordt getoetst. Ook is het mogelijk om trends in de kustlijnpositie en zandvolumes langs de Nederlandse kust uit te rekenen. Zo wordt jaarlijks binnen Kustlijnzorg de momentane positie van de kustlijn berekend met MorphAn.

MorphAn is geschikt voor:

  • Ondersteuning van het regulier beheer van duinen, strand en onderwateroever.
  • Wettelijke beoordeling van de veiligheid van zandige primaire waterkeringen.
  • Het ontwerp van zandige primaire wateringen.
  • Analyse van morfologische ontwikkelingen van het kustgebied en de onderwateroever met de Oever Analyse Tool.

Voor wie is de applicatie bedoeld?

De applicatie is primair bedoeld voor medewerkers van Rijkswaterstaat, waterschappen en ingenieursbureaus die in opdracht van de overheid werken.
Wie een duin op sterkte wil beoordelen kan hiervoor MorphAn gebruiken.
MorphAn is geschikt om berekeningen of trendanalyses in het kader van de kustlijnzorg uit te voeren. Planners of ontwerpers die nieuwe maatregelen of projecten in de zandige kust willen analyseren kunnen ook gebruik van MorphAn maken. Denk hierbij aan baggeraars maar ook aan kennisinstituten en universiteiten.

Laatste nieuws

De meest recente versie van MorphAn is versie 1.10.1.
Deze versie heeft een aantal nieuwe functionaliteiten. De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Verbeteren interface voor genereren profielen uit rasters.
  • Verbeteren van de uitvoer in het X-Beach 1-D Model
  • Profielen kunnen samen met hun locatiegegevens worden geëxporteerd

Duinafslag wordt zowel in versie 1.10.1 als de daarvoor uitgebrachte versies berekend volgens Duros+. De duinafslagsommen geven hetzelfde resultaat als alle voorgaande  versies voor het beoordelen volgens BOI (vanaf MorphAn versie 1.6.1.).