MorphAn

MorphAn is een applicatie voor de Morfologische Analyse van de kust op basis van profielen en rastermetingen.

Wat doet de applicatie?

Met MorphAn worden duinafslagsommen gemaakt waarmee de veiligheid van duinen tegen overstroming wordt getoetst. Ook is het mogelijk om trends in de kustlijnpositie en zandvolumes langs de Nederlandse kust uit te rekenen. Zo wordt jaarlijks binnen Kustlijnzorg de momentane positie van de kustlijn berekend met MorphAn.

MorphAn is geschikt voor:

  • Ondersteuning van het regulier beheer van duinen, strand en onderwateroever.
  • Wettelijke beoordeling van de veiligheid van zandige primaire waterkeringen.
  • Het ontwerp van zandige primaire wateringen.
  • Analyse van morfologische ontwikkelingen van het kustgebied en de onderwateroever met de Oever Analyse Tool.

Voor wie is de applicatie bedoeld?

De applicatie is primair bedoeld voor medewerkers van Rijkswaterstaat, waterschappen en ingenieursbureaus die in opdracht van de overheid werken.
Wie een duin op sterkte wil beoordelen kan hiervoor MorphAn gebruiken.
MorphAn is geschikt om berekeningen of trendanalyses in het kader van de kustlijnzorg uit te voeren. Planners of ontwerpers die nieuwe maatregelen of projecten in de zandige kust willen analyseren kunnen ook gebruik van MorphAn maken. Denk hierbij aan baggeraars maar ook aan kennisinstituten en universiteiten.

Laatste nieuws

De meest recente goedgekeurde MorphAn-release is versie 1.12.1.
Deze versie heeft een aantal nieuwe functionaliteiten. De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Een fout, gerelateerd aan het openen van oude bestanden, is opgelost.
  • Er is functionaliteit toegevoegd om JARKUS-profielen te genereren op basis van rastermetingen, waarbij het gewogen gemiddelde tussen natte en droge metingen wordt toegevoegd aan het profiel.
  • Functionaliteit is toegevoegd om JARKUS-profielen te genereren op basis van rastermetingen, waarbij per type rastermeting de discretisatie resolutie kan worden opgegeven.

De toegevoegde functionaliteit verandert niets aan de uitkomst van de duinafslagberekeningen met model Duros+. 
MorphAn v1.12.1 staat los van de bèta-versie van MorphAn waarin een voor BOI-2023 gemaakte nieuwe XBeach-versie is verwerkt, waarmee verscheidene experts nu ervaring opdoen.


Helpdesk Water wordt Informatiepunt Leefomgeving (IPLO)

De Helpdesk Water is onderdeel geworden van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO).
Per 1 juli 2023 komt de Helpdesk Water te vervallen.
Kijk op de IPLO website voor de actuele informatie.

Verwijzingen