MorphAn

Wat doet de applicatie?

MorphAn is een applicatie voor de Morfologische Analyse van de kust op basis van profielen en rastermetingen.

Met MorphAn worden duinafslagsommen gemaakt waarmee de veiligheid van duinen tegen overstroming wordt getoetst. Ook is het mogelijk om trends in de kustlijnpositie en zandvolumes langs de Nederlandse kust uit te rekenen. Zo wordt jaarlijks binnen Kustlijnzorg de momentane positie van de kustlijn berekend met MorphAn.

MorphAn is geschikt voor:

  • Ondersteuning van het regulier beheer van duinen, strand en onderwateroever.
  • Wettelijke beoordeling van de veiligheid van zandige primaire waterkeringen.
  • Het ontwerp van zandige primaire wateringen.
  • Analyse van morfologische ontwikkelingen van het kustgebied en de onderwateroever met de Oever Analyse Tool.

Voor wie is de applicatie bedoeld?

De applicatie is primair bedoeld voor medewerkers van Rijkswaterstaat, waterschappen en ingenieursbureaus die in opdracht van de overheid werken.
Wie een duin op sterkte wil beoordelen kan hiervoor MorphAn gebruiken.
MorphAn is geschikt om berekeningen of trendanalyses in het kader van de kustlijnzorg uit te voeren. Planners of ontwerpers die nieuwe maatregelen of projecten in de zandige kust willen analyseren kunnen ook gebruik van MorphAn maken. Denk hierbij aan baggeraars maar ook aan kennisinstituten en universiteiten.

Laatste nieuws

De meest recente versie van MorphAn is versie 1.9.0.
Deze versie heeft een aantal nieuwe functionaliteiten. De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • een exportfunctie naar D-Flowslide,
  • een nieuwe .xyz-export van Jarkusraaien
  • de toevoeging van suppleties aan de Wizard.

Alle wijzigingen in deze versie zijn in (hoofdstuk11 van) de gebruikershandleiding beschreven. Hierin is ook het installatieproces opgenomen.

De uitkomsten van de duinafslagsommen voor de beoordeling  zijn niet veranderd.