MorphAn

Wat doet de applicatie?

MorphAn is een applicatie voor de Morfologische Analyse van de kust op basis van profielen en rastermetingen.

De gebruiker heeft de mogelijkheid om:

  • Een detailtoets duinafslag (DA) uit te voeren in het kader van WBI2017
  • Een geavanceerde duinafslagberekening te maken met XBeach1D
  • Een analyse uit te voeren van de kustlijnligging in het kader van kustlijnzorg
  • Een volumetrische analyse uit te voeren
  • Een analyse uit te voeren van de morfologische ontwikkeling van de onderwateroever met de Oever Analyse Tool

Voor wie is de applicatie bedoeld?

De applicatie is primair bedoeld voor medewerkers van Rijkswaterstaat, waterschappen en in overheidsopdracht werkende ingenieursbureaus. Wie een duin op sterkte wil toetsen kan hiervoor MorphAn gebruiken. MorphAn is geschikt om berekeningen of trendanalyses in het kader van de kustzorg uit te voeren. Planners of ontwerpers die nieuwe maatregelen of projecten in de zandige kust willen analyseren kunnen ook gebruik van MorphAn gebruiken. Denk hierbij aan baggeraars maar ook aan kennisinstituten en universiteiten.

MorphAn is geschikt voor:

  • Ondersteuning van het regulier beheer van duinen, strand en onderwateroever
  • Wettelijke beoordeling van de veiligheid van zandige primaire waterkeringen
  • Het ontwerp van zandige primaire wateringen
  • Analyse van morfologische ontwikkelingen van het kustgebied

Laatste nieuws

De meest recente versie van MorphAn is v1.6.1.
Deze versie bevat onder andere een nieuwe Wizard en een nieuwe koppeling met X-Beach 1-D release "Kingsday".
De nieuwe functionaliteit heeft geen impact op de resultaten van duinafslagberekeningen gedaan met Duros+ / D++. 
Voor uitgebreide informatie zie de release notes.