Noten

Noten bij hoofdstuk Afwegingen bij vergunningverlening.