Lozen van afvloeiend Hemelwater


Het is het niet de bedoeling om hemelwater of grondwater op het vuilwaterriool te lozen. Het gaat namelijk om een afvalwaterstroom die eigenlijk schoon is. Schoon water verstoort de goede werking van een waterzuiveringsinstallatie.

Het is beter om hemelwater en grondwater naar oppervlaktewater of de bodem af te voeren. Een voorwaarde is wel, dat de plekken waar hemelwater valt schoon gehouden wordt.