VNK2-analyse Limburg

De huidige scope van project VNK2 omvat risicoanalyses (pilots) van dijkringen 65 (Arcen), 86/87 (Meers/Maasband) en 68 (Venlo). De beide Limburgse waterkeringbeheerders Roer en Overmaas en Peel en Maasvallei hebben aangegeven behoefte te hebben aan een VNK-analyse van de overige Limburgse dijkringen. Deze VNK2-analyse van het resterende Limburgse dijkringsysteem is bedoeld om het beeld van het huidig overstromingsrisico in Limburg compleet te maken en informatie te verzamelen voor de technische urgentiebepaling van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). De analyse is gestart in september en is naar verwachting medio 2015 gereed.