Nieuwe publicaties

Alle VNK2 dijkringanalyses zijn inmiddels afgerond.
De dijkringrapporten van dijkringen 16 (Alblasserwaard en Vijfheerenlanden), 20 (Voorne-Putten), 21 (Hoeksche Waard), 28 (Noord-Beveland) en 43 (Betuwe/Tieler- en Culemborgerwaarden) zijn gereed en te vinden op onze website. Alle overige, nog niet gepubliceerde rapporten zijn uiterlijk 12 november ook daar beschikbaar. Vanaf 12 november zal ook het eindrapport van VNK2 op onze website te vinden zijn.