Laatste Nieuwsflits VNK2

Het project Veiligheid Nederland in Kaart (VNK2) wordt dit jaar afgerond. In oktober zijn de laatste dijkringanalyses opgeleverd en op 12 november 2014 sluit het project af met een bestuurlijke bijeenkomst ‘Nieuwe normen, nieuwe kansen?!'. In mei heeft de stuurgroep hoogwaterbescherming besloten om 1) een VNK2-analyse voor de resterende Limburgse dijkringen uit te voeren en 2) de opgedane kennis van VNK2 te borgen in de organisaties van de waterschappen en Rijkswaterstaat middels het ‘Kennisplatform Risicobenadering'. Over beide ontwikkelingen leest u in deze nieuwsbrief.