Kennisplatform Risicobenadering

Per 1 oktober 2014 is het Kennisplatform Risicobenadering gestart. Dit ‘vraaggestuurde' kennisplatform is bedoeld om tot eind 2016 de kennis van VNK2 te borgen bij de waterschappen en Rijkswaterstaat en de waterkeringbeheerders van primaire waterkeringen te ondersteunen bij het toepassen van de nieuwe normen en de nieuwe ontwerphandreiking (OI2014).

Geconstateerd is dat veel waterschappen en Rijkswaterstaat behoefte hebben aan verdere ondersteuning en advisering bij het toepassen van nieuwe normen en het nieuwe ontwerpen van waterkeringen. In mei heeft de stuurgroep hoogwaterbescherming daarom besloten om de opgedane kennis van VNK2 te borgen in de organisaties van de waterschappen en Rijkswaterstaat middels een ‘kennisplatform risicobenadering' dat tot eind 2016 operationeel zal zijn.

Het kennisplatform is, net als bij VNK2, een bundeling van specifieke kennisdragers van marktpartijen en Deltares op het gebied van de risicobenadering. Het verschil is dat het kennisplatform specifiek gericht is op ‘hands-on' ondersteuning van de waterkeringbeheerders, gekoppeld aan verdere overdracht van kennis. De visie is dat het platform een eerste stap is richting een ‘community of practice' van overheden, marktpartijen en kennisinstellingen dat op eigen benen kan staan.

Rijkswaterstaat faciliteert het kennisplatform, in samenwerking met de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (Stowa), vanuit haar rol als regisseur van kennis, innovatie en informatie ten behoeve van de invoering van de nieuwe normen. Momenteel worden al tientallen vragen van waterschappen en HWBP-projectteams opgepakt en zijn enkele ‘masterclasses risicobenadering' in voorbereiding.

Meer informatie
Het Kennisplatform Risicobenadering zal ook een nieuwsbrief uitgeven en in kennisberaden ervaringen uitwisselen. Dit eerste kennisberaad zal in december worden georganiseerd.

Wie gewend was de Nieuwsflits VNK2 te krijgen, ontvangt vanaf nu de Nieuwsflits Kennisplatform Risicobenadering. Wil je meer weten over het Kennisplatform Risicobenadering, of heb je een vraag, mail dan het Kennisplatform Risicobenadering op kpr@rws.nl. Voor vragen, aanmeldingen of afmeldingen bij de nieuwsflits kunt u ook contact opnemen met Arjan Kooij (06 151 69 406 of arjan.kooij@rws.nl).