12 november: bestuurlijke bijeenkomst ‘Nieuwe normen, nieuwe kansen!?’

In de middag van 12 november 2014 organiseert VNK2 in Den Haag een afrondende, bestuurlijke bijeenkomst over de uitvoering van het nieuwe waterveiligheidsbeleid: ‘Nieuwe normen, nieuwe kansen!?'
Overheid, markt en kennisinstellingen zijn aan zet om het nieuwe beleid uit te voeren en ook internationaal uit te dragen. De bijeenkomst is bedoeld om gezamenlijk te verkennen welke kansen en uitdagingen hierbij spelen en hoe we ervoor zorgen dat Nederland in 2050 aan de nieuwe normen voldoet. Sprekers van de middag zijn Melanie Schultz van Haegen (minister van Infrastructuur en Milieu), Hans Oosters (portefeuillehouder water in het bestuur van de Unie van Waterschappen), Richard Jorissen (Programmadirecteur HWBP) en Bas Jonkman (Hoogleraar Integrale Waterbouwkunde TU Delft). De bijeenkomst is bedoeld voor de bestuurders en professionals die betrokken zijn in het waterveiligheidsdomein bij overheden, kennisinstellingen en marktpartijen.
U wilt de bijeenkomst bijwonen, maar geen uitnodiging ontvangen? Neem contact op met Arjan.Kooij@rws.nl (omgevingsmanager VNK2).