Samenwerking VNK2 en WTI2017

De projectorganisaties van VNK2 en WTI2017 hebben afgesproken om kennis en ervaringen die de afgelopen jaren bij VNK2 zijn opgedaan bij het schematiseren en rekenen met onzekerheden, over te dragen aan het WTI2017. Op dit moment zijn we hierover met elkaar in gesprek over hoe dit vorm te geven.

Het WTI2017 ontwikkelt het wettelijk toetsinstrumentarium voor de volgende toetsronde die start in 2017. WTI2017 sluit daarbij aan op het waterbeleid van de minister zoals ze dat heeft verwoord in haar brief van april 2013. Voor de toetsronde van 2017zijn overstromingskansen het uitgangspunt. Hiervoor worden momenteel verschillende modellen ontwikkeld.

Binnen VNK2 hebben we de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met het berekenen van overstromingskansen om hiermee het overstromingsrisico te bepalen én met het schematiseren van onzekerheden. De kans op een overstroming hangt namelijk af van een groot aantal onzekere factoren, zoals de duur en hoogte van de waterstand, de golfhoogtes en -richting, de grondopbouw, de eigenschappen van de grond en waterspanningen in de ondergrond.

De projectorganisaties van VNK2 en WTI2017 hebben afgesproken om kennis en ervaringen die afgelopen jaren bij VNK2 zijn opgedaan bij het schematiseren en rekenen met onzekerheden over te dragen aan het WTI2017. Zij zijn hierover met elkaar in gesprek. Over de onderwerpen piping, macrostabiliteit en datamanagement hebben we inmiddels ervaringen gedeeld. Komende maanden gaan we hiermee verder en komen ook andere onderwerpen aan bod.