VNK Beraad december 2013

Op maandag 9 december 2013 was er weer een VNK Beraad. De opkomst was hoog en we zijn blij met deze betrokkenheid. Het VNK-beraad blijkt telkens een plek te zijn waar VNK2 en de betrokken beheerders en provincies kennis en ervaringen kunnen delen en waar de brug tussen de theorie en de praktijk van de overstromingsrisicobenadering gelegd wordt.

Het VNK-beraad stond deze keer in het teken van de toepassing van de overstromingsrisicobenadering in verschillende projecten en beleidsstudies. Wouter ter Horst beet het spits af met een presentatie over het Korte Termijn Ontwerpinstrumentarium dat is bedoeld om dijkversterkingen mee te ontwerpen voor het nHWBP. Vervolgens gaf Martin Nieuwjaar van Waternet een mooi overzicht van de vele aspecten die een rol spelen bij het in kaart brengen van de Waterveiligheid in de Deltastrategie regio Amsterdam, waarbij duidelijk werd dat de Noordzee (via IJmuiden) en de Lek voor Amsterdam de grootste bedreiging vormen. Een goed voorbeeld van de toepassing van de VNK2-systematiek in de praktijk. Maurits van Dijk van Tauw lichtte een interessante case toe met als titel: Dijkring 53, van archiefkast tot bestuurstafel, waarin hij een inkijkje gaf in de wereld van het schematiseren van de waterkering tot aan het aanreiken van de resultaten met het bijbehorend handelingsperspectief aan het management en bestuur van beheerder en provincie. Arjan Kooij gaf tenslotte een terugkoppeling van de presentatie van het totaalbeeld VNK2 voor bestuurlijk Zeeland. De ochtend werd afgesloten met een discussie die zoals altijd werd voortgezet tijdens de lunch.

Het volgende VNK Beraad wordt eind maart gehouden.