Thema-avond VNK2 door Jong Rijnland

Jong Rijnland organiseerde, in samenwerking met Jong Grontmij, op dinsdag 19 november 2013 een avond rondom het thema ‘Veilig in de Delta' in stadskasteel Oudaen in hartje Utrecht.

Er waren zo'n 75 geïnteresseerde, jonge waterprofessionals van waterschappen, ingenieursbureaus en Rijkswaterstaat aanwezig op de thema-avond van Jong Rijnland.

Gert Leene van het (n)HWBP trapte de avond af, met een presentatie over het ontstaan van het (n)HWBP en de programmering van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Daarna lichtten Wouter ter Horst (VNK2) en Christien Veenstra (Grontmij) de resultaten van de overstromingsrisicobenadering toe. Wouter richtte zich daarbij op de VNK2-methode, en op uitleg van wat een faalkans of een Lokaal Individueel Risico (LIR) is. Christien maakte aan de hand van afbeeldingen de systeemwerking inzichtelijk. VNK2 geeft geen landelijk beeld van systeemwerking tussen dijkringen, maar heeft dat bij wijze van pilot alleen voor de systeemwerking tussen de dijkringen 14, 15 en 44 berekend.

Etienne Faassen (Waterschap Rijnland) legde relatie tussen de VNK2-resultaten en de praktijk in zijn presentatie over de IJsseldijk Gouda, een project dat in het kader van het (n)HWBP is gestart. Hij maakte het verschil tussen papier en de werkelijkheid duidelijk, want de geplande versterkingen aan de IJsseldijk worden niet integraal uitgevoerd, omdat de dijkversterking relatief duur is. Daarnaast kan het zijn dat de dijk naar aanleiding van het landelijk normeringstraject een andere norm krijgt. VNK2 ondersteunt dit normeringstraject met technische inzichten.

Positieve reacties
De reacties vanuit de zaal zijn positief. Het is duidelijk dat VNK2 aanslaat en speelt in waterveiligheidsland. De deelnemers horen er veel over, bijvoorbeeld van collega's binnen het waterschap of in het kader van de normeringsdiscussie. Vragen waren er ook: wat gebeurt er met de resultaten van VNK2, bijvoorbeeld in relatie tot het nHWBP? En hoe up to date zijn de VNK2-resultaten?

Het (n)HWBP gebruikt de inzichten van VNK2 al als input voor het prioriteren van hun dijkversterkingen, maar dat zijn niet de meest recente inzichten. Die worden pas in de loop van 2014 bekend, als er een landsdekkend beeld is en als de berekeningen die het beeld van 2015 laten zien, afgerond zijn. Hierin worden de geplande dijkversterkingsmaatregelen uit het HWBP en de versterkingsmaatregelen die al als definitief ontwerp zijn opgenomen in het HWBP2, meegenomen.

Brochure themadag 'Veilig in de Delta'