Even voorstellen: de nieuwe technisch manager van VNK2

Mijn naam is Deon Slagter en ik ben sinds 2008 werkzaam bij Rijkswaterstaat. Ik woon in Utrecht en ben in oktober voor het eerst vader geworden van een prachtige dochter. Om het feest compleet te maken, ben ik gevraagd om per half oktober technisch manager te worden van VNK2. Een kans die ik natuurlijk met beide handen aangreep.

Bij Rijkswaterstaat ben ik begonnen aan de zoute kant: met het toetsen van de kustlijn en het programmeren van zandsuppleties binnen het project Kustlijnzorg. Daarna ben ik als technisch manager vanuit Rijkswaterstaat uitgeleend aan Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier voor het project Zwakke Schakels Noord-Holland. De versterking van de Hondsbossche Pettemer Zeewering gaat binnenkort van start, een mooie mijlpaal.

Mijn huidige werkpakket bestaat uit twee prachtige projecten: Wettelijk Toetsinstrumentarium 2017 (WTI2017) en VNK2. Mijn streven is de leerervaring uit VNK2 te laten landen in WTI2017, zodat de toetsing in 2017 een vliegende start kent. Daarnaast wil ik het overstromingsrisicobeeld voor Nederland compleet krijgen door het afronden van de laatste dijkringanalyses van VNK2 en ervoor zorgen dat deze kennis optimaal wordt gebruikt in andere projecten, zoals bij het afleiden van nieuwe veiligheidsnormen voor Nederland.

Deon Slagter
Beroepsdeformatie: Op vakantie in Thailand heb ik de overstroomde miljoenenstad Bangkok bezocht (2011). Opvallend: meeste slachtoffers door elektrocutie & slangenbeten.