Het Verhaal van de Rijn-Maas Monding

Met het Verhaal van de Rijnmaasmonding wordt kennis over de werking van het riviersysteem op een begrijpbare en eenvoudige manier toegankelijk gemaakt. Deskundigen nemen in het verhaal de Rijn-Maasmonding kritisch onder de loep. Met dit verhaal willen deskundigen hun kennis delen met Rijkswaterstaat en partijen waarmee Rijkswaterstaat samenwerkt aan de inrichting van de rivieren.

Het verhaal gaat in op de vorming van de Rijn-Maasmonding, de opgaven en uitdagingen. Dat is belangrijk omdat inzicht in hoe de rivieren zich gedragen en ontwikkelen ten grondslag ligt aan het rivierbeheer en mede ten grondslag zou moeten liggen aan inrichtingsbesluiten die voor het rivierengebied worden genomen. De deskundigen geven hiervoor een aantal richtinggevende gidsprincipes voor beleid, beheer en inrichting. Het verhaal levert daarmee een bijdrage aan de maatschappelijke discussie over de koers voor de inrichting van de Rijn-Maasmonding. Het is een signalerend en agenderend.

Het Verhaal van de Rijn-Maasmonding is een inhoudelijk verhaal, waardoor consequenties voor beleid, wet- en regelgeving en financiën buiten beschouwing zijn gebleven. Het verhaal heeft dan ook geen beleidsmatige, juridische of financiële betekenis. Door het Verhaal van de Rijn-Maasmonding te delen hopen de deskundigen een open discussie te starten, om zo gezamenlijk te werken aan de toekomst van de Rijn-Maasmonding.


Verhaal van de Rijn-Maasmonding