Het Verhaal van de Maas

Het Verhaal van de Maas is een verhaal van rivierdeskundigen. Het Verhaal van de Maas gaat in op de vorming van de Maas, de verstoorde balans, de opgaven en uitdagingen. Dit is één van de vervolgverhalen van het in 2017 verschenen Verhaal van de Rivier.

Het verhaal is te beschouwen als een (soms kritisch) deskundigenadvies aan alle partijen die aan het beheer en de inrichting van de Maas werken. De deskundigen geven hiervoor een aantal richtinggevende gidsprincipes voor beleid, beheer en inrichting. Het verhaal levert daarmee een bijdrage aan de maatschappelijke discussie over de koers voor de inrichting van de Maas. Het is een signalerend en agenderend verhaal van deskundigen op het gebied van rivieren.

Het Verhaal van de Maas is een inhoudelijk verhaal en heeft geen beleidsmatige, juridische of financiële betekenis. Door het Verhaal van de Maas te delen hopen de deskundigen een open discussie te starten, om zo gezamenlijk te werken aan de toekomst van de Maas.