‘Samenwerken met Rijkswaterstaat zorgt sneller voor bruikbare resultaten’

‘Nederland is een dichtbevolkt land. Daarom is het belangrijk dat we onderzoeken hoe onze rivieren in elkaar zitten’, begint PhD-student Judith Poelman over haar onderzoek aan Wageningen University & Research. ‘Je wilt natuurlijk geen risico op overstromingen. Een spannende en waardevolle uitdaging die ervoor zorgt dat ik bij Rivers2Morrow goed op mijn plek zit.’

6 Judith kleiner

Via Duitsland naar onze zee

Judith onderzoekt hoe het transport van sediment in de Nederlandse rivieren beter gekwantificeerd kan worden. Ze kijkt hierbij naar het zand en klei dat binnenkomt via Duitsland en vervolgens via de rivieren getransporteerd wordt naar zee. Judith: ‘Hoeveel er van dit sediment binnenkomt en waar het vervolgens terechtkomt, bepaalt uiteindelijk hoe de rivieren zich gedragen. Een doel van het onderzoek is het verbeteren van akoestische methoden voor het meten van sedimenttransport. Uiteindelijk hoop ik dat er uit mijn onderzoek een concrete meetmethode komt die Rijkswaterstaat en andere instanties kunnen blijven gebruiken. Aan de ene kant gaat het hier om onderzoek, maar aan de andere kant ook om te kijken hoe je zo’n methode zo gebruiksvriendelijk mogelijk kan maken.’

Genieten van water

‘Zoals veel mensen vind ik het fijn om bij water te zijn. De zee, rivieren en meren. Ik ga er graag naartoe. Ook houd ik van zeilen. Dat is al een lange tijd een hobby van mij. Waarschijnlijk zorgt dat ervoor dat ik nu met plezier onderzoek naar rivieren doe.’ Wat Judith ook aanspreekt binnen het programma van Rivers2Morrow is de manier van samenwerken. ‘Bij wetenschap is er een vertaling nodig van de uitkomsten van een onderzoek naar de toepassing ervan. De samenwerking met Rijkswaterstaat maakt deze vertaling makkelijker. Zo werk ik met mensen van Rijkswaterstaat zelf en krijg ik ook hun data waar ik mee aan de slag ga. De kennis die ik hieruit opdoe, koppel ik direct weer aan ze terug. Op deze manier merk je als onderzoeker dat je resultaten veel sneller bruikbaar zijn.’