‘Rivieren kunnen in ons voordeel werken, maar ook in ons nadeel’

PhD-student Jana Cox weet waarom onderzoek doen naar Nederlandse rivieren juist zo interessant is: ‘Nederland heeft dé kennisbank als het gaat om rivieren. Onze Universiteitsbibliotheek heeft zelfs goed gedocumenteerde rivierendata die nog stammen uit de 15e eeuw.’ Dat is ook één van de redenen waarom Jana graag wilde deelnemen aan Rivers2Morrow. ‘Deze data bieden voor mij de unieke mogelijkheid om riviersystemen grondig te onderzoeken en beter te begrijpen. De kennis die ik hieruit opdoe kan van toepassing zijn op rivieren van over de hele wereld.’

5 Jana_Cox

Directe verbinding van onderzoek en beleid

Jana doet een PhD-onderzoek aan de Universiteit Utrecht binnen het programma van Rivers2Morrow. Zij onderzoekt hoe sedimentatie in de riviertakken van het benedenrivierengebied kan worden beheerd in het zicht van de voortdurende zeespiegelstijging en klimaatverandering. Het onderzoek kijkt onder andere naar het zand- en modderbudget in de Rijn-Maasdelta en de mogelijkheid om dit sediment te verplaatsen om de stijgende zeespiegel tegen te gaan. Een bijzonder onderzoek volgens Jana: ‘We vormen met dit programma een brug tussen wetenschap en het opstellen van beleid. Met onze onderzoeksresultaten informeren wij straks de juiste beleidsmakers, die vervolgens écht iets kunnen doen aan de veranderende rivieren. Zo’n directe schakel tussen wetenschap en beleidsvoering kom je niet overal tegen.’

Van vader op dochter

Jana’s interesse in rivieren is niet helemaal toevallig. Als iemand die opgroeide aan de Ierse kust kwam Jana al vroeg in aanraking met water en natuur. ‘Daarnaast is mijn vader een aardrijkskundeleraar die mij veel geleerd heeft over deze onderwerpen. Wat ik verder interessant vind aan rivieren is dat ze in ons voordeel, maar zeker ook in ons nadeel kunnen werken. Door de zeespiegelstijging en de klimaatverandering zal het steeds lastiger worden om het gebied om West-Nederland veilig, bevaarbaar en zoet te houden. Interventie door de mens in het rivierensysteem is daarmee in toenemende mate vereist, maar dat dient dan wel een duurzame interventie te zijn met beheer van de zand- en slibvoorraden. Daarom ben ik blij met dit onderzoek en hoop ik dat de resultaten een belangrijke bijdrage leveren aan de kennis over onze rivieren in de toekomst.’

5 RWS 20190319MM001