Rivieren klimaatbestendig maken: nu kan het nog

Het klimaat verandert de waterafvoer van onze rivieren. Dat heeft ook invloed op het hoofdvaarwegennet van Nederland. Daarom brengen scheepvaart adviseurs Milou Wolters en Nathaly Dasburg de effecten van deze veranderingen in kaart én helpen ze uiteindelijk de rivieren bevaarbaar te houden. Dit doen ze binnen het project Klimaatbestendige Netwerken. ‘Onze rivieren klimaatbestendig maken is van levensbelang.’

Stresstesten
Het project Klimaatbestendige Netwerken bevindt zich nog in de eerste fase. Die van de zogeheten stresstesten. Nathaly: ‘Met deze stresstesten onderzoeken we wat de potentiële kwetsbaarheden en risico’s zijn voor het hoofdvaarwegennet als gevolg van klimaatverandering. We kijken bijvoorbeeld naar de effecten van droogte, hoge rivierafvoeren, hitte en zeespiegelstijging. Hierbij putten we uit de informatie en leerpunten van de droogte in 2018 en de hitte in 2019. Zodra we die kwetsbaarheden en risico’s helder in kaart hebben gebracht, kunnen we uiteindelijk een uitvoeringsagenda opstellen voor het klimaatbestendig maken van het vaarwegennet.’ Tussen de stresstesten en de uitvoeringsagenda zit nog een belangrijke stap. Milou: ‘We voeren straks ook risicodialogen. Hierbij gaan we in gesprek met omgevingspartners, zoals de schippers en de industrie die afhankelijk zijn van leveringen over het water. Zij geven ons belangrijke informatie over hoe zij nu en straks de rivieren nodig hebben voor hun werk.’ De stresstesten lopen zeker nog anderhalf jaar, maar de eerste resultaten van het droogteonderzoek zijn in 2020 gereed. Dan kunnen we ook aan de slag met de risicodialogen. De verwachting is dat we zeker tot 2022 bezig zijn met stresstesten, risicodialogen en de uitvoeringsagenda.

Containerschepen

Optimaal beleid
Opdrachtgever Sybren Hornstra van DGLM is blij met de stresstesten: ‘Het is fijn dat Nathaly en Milou bij deze stresstesten ook al een eerste duiding geven van mogelijke oplossingen en de kosten die hier bij komen kijken. Als beleidsmaker wil ik namelijk niet alleen graag weten welke risico’s en kwetsbaarheden er zijn, maar ook een handelingsperspectief hebben. Stel, een knelpunt doet zich één keer in de 100 jaar kortstondig voor met beperkte impact, terwijl de maatregel om dit knelpunt weg te nemen kostbaar is, dan is het wellicht verstandiger om deze middelen in een ander knelpunt te investeren. Door het werk van Nathaly en Milou kunnen wij na de uitvoering van deze stresstesten goed en snel met elkaar het gesprek aangaan voor het vervolg.’

Blijven varen
Nathaly en Milou werken mee aan een project dat ze allebei na aan het hart ligt. Nathaly: ‘Ik heb altijd al een groen hart gehad. Daarom ben ik blij dat ik al bijna 14 jaar met dezelfde passie mag werken aan een duurzame binnenvaart en aan het in kaart brengen van welke invloed het klimaat heeft op onze rivieren. Het is namelijk voor iedereen belangrijk dat de schepen blijven varen.’ Milou sluit zich hierbij aan: ‘Zeker als je bedenkt dat de helft van ons vervoer over water gaat. Het is daarom van levensbelang dat we dit in stand houden. En nu hebben we nog de tijd om in te spelen op de effecten van klimaatverandering op onze rivieren. Dat motiveert mij alleen maar meer in mijn werk. Onze rivieren klimaatbestendig maken is een ontdekkingsreis waar ik graag in meevaar.’

Bekijk ook de Roadmap KBN HVWN.