Bibliotheek werkgroep 4: Water en milieu

In werkgroep 4 komen de volgende elementen tot uitdrukking:

- het bijdragen aan het realiseren van de doelstelling 'duurzame watersystemen';
- het door verschillende partijen en disciplines gestalte geven ('samen') aan die doelstelling;
- het gezamenlijk optrekken van die partijen (draagvlakzoekend, dus 'samenwerken') als instrument om de doelstelling te realiseren.