Water in Kaart 2016

Water in kaart geeft een overzicht van de waterprojecten in Nederland die door het ministerie van Infrastructuur en Milieu worden (mede)gefinancierd en deels ook zelf worden uitgevoerd. De kaart van 2016 geeft de laatste stand van zaken rond de grote projecten op het gebied van waterkwaliteit en waterveiligheid. Nieuw op deze kaart zijn de projecten uit het Deltaprogramma voor het realiseren van zoetwatermaatregelen.

Het gaat in totaal om zo’n 350 projecten, op zich heel verschillend van karakter en verspreid over het hele land.

Op het gebied van waterveiligheid gaat het om de grote projecten Ruimte voor de Rivier, het tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma en de Maaswerken (Zandmaas en Grensmaas). Ook het nieuwe Hoogwaterbeschermingsprogramma 2016 is opgenomen.

Op de kaart staan de projecten waarvoor plannen in de maak zijn, die in uitvoering zijn of die in 2015 gereed zijn gekomen. Al voor die tijd gereedgekomen projecten staan niet meer op de kaart.

De kaart is in een groot formaat af te drukken, bijvoorbeeld als poster (A0-format) met behulp van een plotter.

Daarnaast is er een set interactieve deelkaarten beschikbaar. Via deze deelkaarten kunnen projecten aangeklikt worden, waarna er meer informatie over deze projecten op verschillende websites getoond wordt.