Water in Kaart 2015

Water in kaart geeft een overzicht van de waterprojecten in Nederland die door het ministerie van Infrastructuur en Milieu worden (mede)gefinancierd en deels ook zelf worden uitgevoerd. De kaart van 2015 geeft de laatste stand van zaken rond de grote projecten op het gebied van waterkwaliteit en waterveiligheid in dat jaar. Het gaat in totaal om zo’n 350 projecten, op zich heel verschillend van karakter en verspreid over het hele land. In deze versie zijn ook de namen zijn toegevoegd bij de verbetermaatregelen waterkwaliteit in de rijkswateren.

Er is een interactieve pdf waarop je kunt doorklikken naar projectsites. Daarnaast zijn alle kaarten (en een apart bijgevoegde legenda) hier afzonderlijk te downloaden.

Er zijn acht deelkaarten, te weten:

  • Waddengebied
  • Eems-Dollard
  • IJsselmeergebied
  • IJssel
  • Rivierengebied
  • Maas
  • Zuidwestelijke Delta
  • Hollandse kust

Water in kaart 2015 geeft een overzicht van de waterprojecten in Nederland die door het ministerie van Infrastructuur en Milieu worden (mede)gefinancierd en deels ook zelf worden uitgevoerd.
Op het gebied van waterveiligheid gaat het om de grote projecten Ruimte voor de Rivier, het tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma en de Maaswerken (Zandmaas en Grensmaas). Ook het Hoogwaterbeschermingsprogramma 2015 is opgenomen.

Op de kaart staan de projecten waarvoor plannen in de maak zijn, die in uitvoering zijn of die in 2014 gereed zijn gekomen. Al voor die tijd gereedgekomen projecten staan niet meer op de kaart.