Stuurgroep Water (SG)

Stuurgroep Water (SG Water)
De Stuurgroep Water is het bestuurlijk overleg dat de Minister van Infrastructuur en Waterstaat voert met bestuurders van de Waterschappen, Provincies, Gemeenten en Drinkwaterbedrijven. Doel van dit overleg is het bestuurlijk afstemmen van het waterbeleid, de uitvoering en monitoring daarvan.

Agenda en stukken
Het opvragen van de agenda en vergaderstukken van de SG Water, alsook het (concept)verslag door provincies, gemeenten en drinkwaterbedrijven is opvraagbaar via de koepelorganisaties.

Procedure agenderen in SG Water
Op de agenda van de SG Water worden, nadat hiertoe in het Programmateam Water (PT Water) is geadviseerd, bestuurlijke onderwerpen geplaatst. Ieder onderwerp wordt voorzien van een aanbiedingsformulier. De planning van de SG Water en het PT Water vindt u op deze pagina.

Secretariaat
Het secretariaat van SG Water wordt gevoerd door Elise de Zwart.