Webinar 11 maart 2021

Op donderdag 11 maart 2021 kwamen meer dan 200 professionals van kennisinstellingen, het bedrijfsleven en de overheid digitaal samen tijdens ons webinar ‘Kustgenese 2.0: kennis voor een veilige kust’. Hier presenteerden wij ons syntheserapport, waarin alle resultaten van ons 5-jarig programma zijn samengebracht.

Plenair

In het plenaire deel toonden we onze onderzoeksresultaten in de vorm van onderstaande animatie.

Uitgeschreven tekst bij de animatie Kustgenese 2.0. Kennis voor een veilige kust.

Daarna ging dagvoorzitter Marijke Roskam in gesprek met projectmanager Carola van Gelder over deze resultaten en haar persoonlijke ervaringen. Beluister hier (mp3, 13 MB) dit interview.

Deelsessies

Na het plenaire deel ging de groep uiteen in 4 interactieve deelsessies.

  • Deelsessie Ecologie
  • Deelsessie Morfologie: zeegatsystemen
  • Deelsessie Morfologie: diepe vooroever en kustfundament
  • Deelsessie Kennisprogramma zeespiegelstijging: vervolg Kustgenese 2.0

Tijdens deze sessies gingen de verschillende sessieleiders inhoudelijk dieper in op de onderzoeksresultaten, was er ruimte om vragen te stellen en mee te praten over de toekomst.

Bij interesse kunt u de opnames van het webinar opvragen via uw contactpersoon bij Rijkswaterstaat.

In 2018 organiseerden we het Midterm congres: de Tussenstand. Meer informatie leest u hier.