Uitvoeringsprogramma Kustlijnzorg

Rijkswaterstaat voert het beheer en onderhoud van de kust met zandsuppleties uit vanuit een meerjarig programma Kustlijnzorg.

Een toelichting op het uitvoeringskader voor het programma Kustlijnzorg is te vinden in de factsheet Uitgangspunten totstandkoming suppletieprogramma Kustlijnzorg.

Zandsuppletie

Rijkswaterstaat onderhoudt de kust, samen met de waterschappen. Sinds 1990 versterkt Rijkswaterstaat de kust met extra zand. De duinen en stranden zijn onze belangrijkste bescherming tegen de zee en bieden ruimte aan natuur, recreatie, economische ontwikkeling en drinkwatervoorziening. Wind, golven en stroming nemen voortdurend zand mee van de kust. Ook verliezen de stranden terrein door de stijgende zeespiegel. Door nieuw zand aan te brengen houden we de kustlijn op zijn plaats en raken we geen land kwijt aan de zee. Ook kan de kust meegroeien met de huidige (gemeten) zeespiegelstijging.

Voor het kustonderhoud worden 3 typen zandsuppleties toegepast, afhankelijk van de situatie op de betreffende kustlocatie:

  • strandsuppleties –vergroten direct het zandvolume op het strand. Het zand wordt direct op het strand aangebracht en kan daarna doorstuiven naar de duinen.
  • vooroeversuppleties – vergroten (indirect) het zand in de kustzone. Het zand wordt op de ondiepe vooroever aangebracht, het zand vormt een zandbank voor de kust en kan zich op natuurlijk wijze verspreiden langs de kust en naar het strand, en vervolgens naar de duinen.
  • geulwandsuppleties - remmen naar de kust oprukkende geulen af. Het zand wordt op de randen van een (diepe) geul aangebracht, om het zandvolume in het kustfundament weer aan te vullen.

Meer informatie over het kustonderhoud, de planning en uitvoering van de werkzaamheden en kustlijnkaarten vindt u op de website van Rijkswaterstaat.

Ecologisch onderzoek zandwinning

Rijkswaterstaat en Stichting La MER werken samen aan onderzoek naar de ecologische gevolgen van zandwinning en -transport uit de Noordzee. Dit gebeurt in het kader van de zandwinning op de Noordzee. In stichting LaMER zijn commerciële zandwinners verenigd. De verzamelde onderzoekskennis en andere informatie wordt gedeeld op de website ZanduitZee.nl.