Uitvoeringsprogramma Kustlijnzorg

Het beheer en onderhoud van de kust met zandsuppleties wordt door Rijkswaterstaat uitgevoerd in een meerjarig programma Kustlijnzorg.

Een toelichting op het uitvoeringskader voor het programma Kustlijnzorg is te vinden in de factsheet Uitgangspunten totstandkoming suppletieprogramma Kustlijnzorg. (pdf, 253 kB)

Het suppletieprogramma van 2012-2015 is afgerond, zie het volledige suppletieprogramma 2012-2015 (pdf, 1.9 MB).

Zandsuppletie

Voor het kustonderhoud worden de volgende drie typen zandsuppleties het meest toegepast:

  • Strandsuppleties - vergroten direct het zandvolume op het strand;
  • Vooroeversuppleties - vormen een zandbank voor de kust en vergroten (indirect) het zand in de kustzone;
  • Geulwandsuppleties - remmen naar de kust oprukkende geulen af.

Meer informatie over het kustonderhoud, de planning en uitvoering van de werkzaamheden en kustlijnkaarten vindt u op de website van Rijkswaterstaat.