Midterm congres: de Tussenstand

Op 18 oktober 2018 kwamen ruim honderd professionals vanuit bedrijfsleven, kennisinstellingen en Rijkswaterstaat in de Veerensmederij in Amersfoort bijeen voor de tussenstand van het onderzoeksprogramma Kustgenese 2.0.

De Tussenstand

Tijdens Kustgenese 2.0: de Tussenstand gaven wij een update van onze onderzoeken. Bekijk het verslag van de dag.

  • We deelden de eerste resultaten van het onderzoek naar het gedrag van zeegaten, de zeewaartse begrenzing van het kustfundament en de lokale zeespiegelstijging en bodemdaling.
  • We deelden de eerste inzichten van de pilotsuppletie, een experiment op de buitendelta tussen Ameland en Terschelling met 5 miljoen kubieke meter zand.
  • We deelden de eerste, voorlopige resultaten van de onderzoeken naar het bijzondere bodemleven en de zeestromingen in het Amelander Zeegat.

Kennissessies

In twee rondes kennissessies (pdf, 137 kB) gaan we dieper in op 5 onderdelen uit ons onderzoeksprogramma.

A. Lange termijn kustonderzoek

Onderzoek naar waterbeweging, sedimenttransport en bodemdaling voor modelontwikkeling voor de lange termijn. Wat is onze aanpak en wat zijn de voorlopige resultaten?

B. Pilotsuppletie Amelander Zeegat

5 miljoen m3 zand op de zeebodem van het Amelander Zeegat. Hoe pakken we dit aan, in samenwerking met de aannemer? En wat hebben we tot nu toe geleerd?

C. Ecologische monitoring

Meer inzicht in het ecosysteem in zeegaten en de effecten van de pilotsuppletie. Welke metingen zijn er gedaan? En wat zijn de eerste uitkomsten van deze metingen?

D. Datamanagement

Eén systeem voor het ontsluiten, opslaan, delen en archiveren van data. Hoe maken we alle verzamelde data toegankelijk voor alle betrokkenen? En in de toekomst voor iedereen?

E. Meetprogramma morfologie

De grootschalige meetcampagne in het Amelander Zeegat in september en oktober 2017. Wat was onze aanpak m.b.t. het morfologisch onderzoek? Hoe hebben we data verzameld en wat zijn de eerste resultaten?

Kijk hier voor meer informatie over de kennissessies. (pdf, 137 kB)