Pilotsuppletie buitendelta Amelander Zeegat 2018-2019

Rijkswaterstaat heeft vanaf maart 2018 tot en met februari 2019 een pilotsuppletie uitgevoerd op de buitendelta tussen Ameland en Terschelling. Door 5 miljoen m3 zand op de zeebodem van het Amelander Zeegat te leggen, onderzoekt Rijkswaterstaat hoe de Nederlandse kust op een duurzame manier kan meegroeien met de zeespiegelstijging.

We willen met deze pilot meer kennis opdoen over de werking van zeegaten, omdat daar nog weinig over bekend is. Met metingen voor, tijdens en na de suppletie willen we inzicht krijgen in de (zand)stromen en het (bodem)leven in het zeegat. Zo komen we erachter of zeegaten geschikte locaties zijn om in de toekomst te suppleren.

Voor de aanleg van de suppletie hebben we een natuurvergunning verkregen van het ministerie van Economische Zaken. De aanleg van de pilotsuppletie is uitgevoerd door Van den Herik Sliedrecht en is maart 2018 gestart en in februari 2019 afgerond. Bij de voorbereiding en de evaluatie is ook dankbaar gebruik gemaakt van het afstudeeronderzoek van 2 MSc-studenten van de Technische Universiteit Delft.

3D-animatie van de aanleg van de pilotsuppletie. Uitvoering suppletie door Van den Herik en animatie door Thijs van Rhijn.

De morfologische en ecologische metingen zijn doorgezet tot en met 2022. Deze zijn geanalyseerd en uitgewerkt door Deltares en Wageningen Marine Research. Ook diverse afstudeerders en promovendi hebben hier een bijdrage aan geleverd. Eind 2022 is een afsluitend rapport gepubliceerd met de aanvullende leerervaringen van de pilot, waarbij ook een doorkijk is gegeven naar toepassingsmogelijkheden van dit type suppleties. Samen met syntheserapporten en afstudeerrapporten staat deze in het blokje ‘downloads en links’.