Pilotsuppletie buitendelta Amelander Zeegat 2018-2019

Rijkswaterstaat heeft vanaf maart 2018 tot en met februari 2019 een pilotsuppletie uitgevoerd op de buitendelta tussen Ameland en Terschelling. Door 5 miljoen m3 zand op de zeebodem van het Amelander Zeegat te leggen, onderzoekt Rijkswaterstaat hoe de Nederlandse kust op een duurzame manier kan meegroeien met de zeespiegelstijging.

We willen met deze pilot meer kennis opdoen over de werking van zeegaten, omdat daar nog weinig over bekend is. Met metingen voor, tijdens en na de suppletie willen we inzicht krijgen in de (zand)stromen en het (bodem)leven in het zeegat. Zo komen we erachter of zeegaten geschikte locaties zijn om in de toekomst te suppleren.

Voor de aanleg van de suppletie hebben we een natuurvergunning verkregen van het ministerie van Economische Zaken. De aanleg van de pilotsuppletie is uitgevoerd door Van den Herik Sliedrecht en is maart 2018 gestart en in februari 2019 afgerond. Bij de voorbereiding en de evaluatie is ook dankbaar gebruik gemaakt van het afstudeeronderzoek van 2 MSc-studenten van de Technische Universiteit Delft.

3D-animatie van de aanleg van de pilotsuppletie. Uitvoering suppletie door Van den Herik en animatie door Thijs van Rhijn.

De eerste leerervaringen met de pilot tijdens de voorbereiding en uitvoering, staan in het tussenrapport (zie blokje ‘documenten’). De morfologische en ecologische metingen gaan in ieder geval door tot en met 2021. De leerervaringen tot en met 2020 krijgen een plek in het beleidsadvies van Kustgenese 2.0. Daarna blijven we de suppletie volgen om kennis op te doen over de werking van de zeegaten.